Facebook

Превод на текстове и документи

ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

Днес всеки има възможност свободно да пътува зад граница. Много хора устройват живота си в чужбина, правят бизнес, намират партньори или инвеститори, купуват имоти и извършват други сделки, изискващи превод на документи. И в България, и в чужбина се отнасят много внимателно към изпълнението на тази дейност. Дори и незначителната на пръв поглед грешка, може да стане причина за връщането им за преработка, а оттам и отлагане на дадената сделка за неопределено време.В някои случаи тези възникнали проблеми водят до загуба на средства, така че е необходимо превода още първоначално да бъде направен на професионално ниво и в съответствие с всички установени критерии.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕВОДИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Свидетелствата могат да бъдат разделени на две разновидности:

  • Към първата се отнасят тези за физическите лица, използващи се при излизане в чужбина с цел почивки, пребиваване, сключване на брак, обучение или работа.
  • Втората разновидност е за юридически лица. Отнася се до разнообразни статути, учредителни и различни удостоверения, използващи се в хода на дейността на предприятието. Услугата се извършва от квалифицирани служители на агенция "Интелект", които умело владеят специфичната терминология, употребявана при съставянето на различни материали.


Направи заявка Изчисли цена

Стъпки и действие

Как протича процесът?

1

Изпращате своята заявка за наши услуги

2

Превод, легализация и печат

3

Получавате своите документи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КВАЛИФИЦИРАН ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО

За работата с този тип съдържание се допускат само квалифицирани специалисти, всеки от които има дълъг опит в сферата на специализираните текстове. А също така е налице и по-тясна специализация на служителите. Крайната цел е бързото и качествено превеждане на сложните текстове.

ГАРАНТИРАМЕ НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ?

Aгенция "Интелект" е много години на пазара и може да се превърне във ваш верен партньор, предлагайки Ви:

  • Богата база от изпълнители, повечето от които имат освен езиково, специално образование и голям стаж в сферата;
  • Собствени разработки: речници, използването на САТ-средства (така наречените Translation Memory);
  • Задължителен преглед на всички готови материали от професионален редактор;
  • Над 10 години опит в областта;
  • Оформяне на материалите с програми, като Microsoft Office, Autocad, Adobe Acrobat, Adobe InDesign.;

Доверени партньори Нашите клиенти