Facebook

Справка за успех

Справката за успех е уверение, най-често засягащо студенти и ученици. То се издава като официално потвърждение за всички получени оценки и заверки на лицето по време на цялото обучение в...

Превод и легализация на

Справка за успех

Справката за успех е уверение, най-често засягащо студенти и ученици. То се издава като официално потвърждение за всички получени оценки и заверки на лицето по време на цялото обучение в учебното заведение. Подобна справка се изисква при кандидатстване по различни европейски програми за обучение в чуждестранни университети – ЕРАЗЪМ, ЕРАЗЪМ+ и други програми свързани с мобилна практика на студенти и ученици. Издаването на такъв тип уверение се извършва от учебния отдел на заведението, в което лицето се обучава, след като предварително то заяви нуждата и желанието си.
Справката за успех включва няколко основни части, а именно:

  • Наименование на специалност и учебно заведение
  • Среден успех от следването
  • Брой получени заверки от следването
  • Брой слаби оценки по време на следването
  • Брой липсващи оценки

Данните в справката отразяват изцяло текущите нанесени оценки и заверки в главната книга на учебното заведение и заедно със студентската книжка са единствените официални документи за доказване на текущ успех от обучение.

Ние в Агенция „Интелект“ можем да Ви съдействаме с превод на справка на повече от 27 езика, в рамките на един работен ден, за да сте сигурни, че ще спазите всички крайни срокове при кандидастването по програми за мобилност и не само.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Справката за успех може да бъде легализирана в оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че решите да използвате препис, то задължително трябва да бъде приложен и оригинал, който да послужи за справка пред НАЦИД. Тук трябва да се предвиди таксата на съответната институция, както и срок от 3 работни дни - обикновена поръчка, 2 работни дни - бърза поръчка или 1 работен ден - експресна поръчка.
2
Стъпка
Документът се входира в НАЦИД, заплащат се и съответните държавни такси. Преводът се извършва, докато документът е в Националния център за информация и документация.
3
Стъпка
След като документът е с поставен Апостил се входира в Консулски отдел на МВнР, където сроковете за заверка на подписа на преводача са следните: 4 работни дни - обикновена поръчка; 2 работни дни - бърза поръчка и 1 работен ден - експресна поръчка. Заплащат се държавни такси според вида на поръчката.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!