Facebook

Удостоверение от банка

Удостоверенията от банка се издават на физически или юридически лица, по изрично желание от клиента. Банковите удостоверения са необходими за издаване на кредит, за доказване на доходи, за пътувания в...

Превод и легализация на

Удостоверение от банка

Удостоверенията от банка се издават на физически или юридически лица, по изрично желание от клиента. Банковите удостоверения са необходими за издаване на кредит, за доказване на доходи, за пътувания в чужбина.

Всяко удостоверение има определени атрибути, които са важни при превод и легализация. От значение е банковото удостоверение да има свеж печат от банката, подпис и име на заверяващия. В редки случаи се налага документът да бъде легализиран /в случая, да му бъде поставен Aпостил/.

В настоящите условия на мобилност на хора и стоки наличието на достъпна от всякъде и по всяко време банкова сметка е необходимост. Нейните пълни функционалности обаче не са гарантирани при създаването й. Голяма част трябва да бъдат изрично удостоверени от банката издател.

Особено когато сметката се пренася или свързва с услуги извършвани в държава различна от издаващата. Необходимо е да се представи банково удостоверение, проверено и заверено от Българска Народна Банка. Когато това е направенo може да се пристъпи към превод и легализация.

За всякаква допълнителна информация, можете да се свържете с нас на офисните телефони или да ни отправите запитване на info@prevodite.net.

Ние сме насреща за всеки Ваш въпрос!

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Вземете оригинал с подпис, печат и името на подписващия.
2
Стъпка
Документът трябва да се удостовери от БНБ с печат за чужбина.
3
Стъпка
Донесете документа за превод. Изберете за колко дни да бъде направен преводът и предвидете държавните такси за Консулски отдел.
4
Стъпка
Готовият превод скачен с документа влиза в Консулски отдел на МВнР за Апостил и заверка на превода. Процедурата може да отнеме 5 работни дни, 3 работни дни или 2 работни дни в зависимост от поръчката, която ще изберете.
5
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за вас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!