Facebook

Уверение за студент

Превод и легализация на Уверение за студент

Уверение за студент може да бъде издадено на всяко лице, което към днешна дата се обучава в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение, без значение от научната степен – бакалавър, магистър, професура или докторантура.

Препоръчително е уверението да бъде попълнено спрямо образец от университета, в който се обучавате. За да е валидно едно уверение, е нужно то да получи изходящ номер, печат и подпис от факултетната канцелария, на учебното заведение, в което се обучавате. Задължително е да сте предварително наясно с наименованието на институцията, пред която е нужно да послужи документът , тъй като без конкретното име, е напълно възможно да не получите заверка от университета.

Уверението за студент може да Ви бъде изискано при кандидатстване за настаняване в студентски общежития, започване на работа, получаване на преференциални цени или издаване на персонализирани документи с намалена цена.

Попълването и получаването на уверението е безплатно и не би следвало да дължите такси за издаването му от учебното заведение. Имайте предвид, че някои университети налагат ограничение на издаваните от тях документи в рамките на текущия семестър на обучение.

Уверение за студент Нужни стъпки

Стъпка 1

За да легализирате уверение за студент, Ви е необходим оригинал. Той трябва да има дата, изходящ номер, подпис и печат от ВУЗ -а, който го издава. Важно е да бъде посочено пред коя институция трябва да послужи.

Стъпка 2

Уверение за студент трябва първо да мине през НАЦИД за Апостил. Времето, за което трябва да остане документът в тази институция е според поръчката: 5 работни дни, 2 работни дни, 1 работен ден.

Стъпка 3

След като излезе от НАЦИД, уверението трябва да се преведе, положи на фирмена бланка, да се подпише от заклет преводач и да има мокър фирмен печат.

Стъпка 4

Следва входиране в Консулски отдел на МВнР. Моля да предвидите държавна такса, чийто размер зависи от срока на изпълнение, който Ви удовлетворява. Сроковете са следните: обикновена (4 работни дни); бърза (2 работни дни) и експресна (1 работен ден).

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на уверение за студент от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти