Facebook

Диплома за висше образование

Агенция за преводи „Интелект“ предлага превод и легализация на дипломи за средно и висше образование; свидетелство за професионална квалификация/ правоспособност, удостоверения за курсове от всички видове учебни заведения и образователни...

Превод и легализация на

Диплома за висше образование

Агенция за преводи „Интелект“ предлага превод и легализация на дипломи за средно и висше образование; свидетелство за професионална квалификация/ правоспособност, удостоверения за курсове от всички видове учебни заведения и образователни центрове, издадени в България и чужбина.

Превод на диплома се налага в случаите, когато се изисква потвърждаване на личната квалификация на специалист при изучаване на определени предмети и ниво на получените знания. Най-често преобразуване на дипломата и всички придобити в процеса на изучаване материали са необходими при пътувания в чужбина за продължаване на обучението или за устройство на работа. Затова е много важно, тази задача да бъде възложена на експерти, запознати с тънкостите на езика, което гарантира, че услугата ще е извършена качествено.

Ако и вие имате същата потребност, агенция “Интелект” разполага с необходимите екипи, които ще извършат съответните преводи и легализация и то в уговорения предварително срок.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Консултирайте се нужна ли Ви е легализация. Ако същата е необходима, направете препис от нотариус. Донесете и двата документа в наш офис.
2
Стъпка
Документът се заверява с Апостил в НАЦИД. Заплащате държавна такса според поръчката, която ще изберете – обикновена (3 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден).
3
Стъпка
Извършва се превод.
4
Стъпка
За заверка на подписа на преводача, документът се входира в Консулски отдел на МВнР. Вариантите са три – обикновена поръчка, бърза поръчка и експресна поръчка. Заплаща се държавна такса според поръчката.
5
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!