Facebook

Свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост – документ, с помощта на който властите потвърждават липсата или наличието на съдебно минало на даден гражданин.

Превод и легализация на

Свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост – документ, с помощта на който властите потвърждават липсата или наличието на съдебно минало на даден гражданин.

Ако Ви предстои заминаване за чужда държава с цел започване на работа или дългосрочен престой, ще е необходимо да докажете пред съответните органи, че не сте задържано и осъждано лице. Работодателят и съответните институции ще изискат от Вас легализирано свидетелство за съдимост и неговия превод на съответния език. В тази връзка, точността и качеството на услугата са от съществено значение и затова е препоръчително да изберете квалифицирана фирма изпълнител, каквато е Агенция “Интелект”.

Конфиденциалността и професионалното отношение към клиентите е гарантирано, а индивидуалният ни подход към всеки един от тях ни дава възможност да уточним и най-малките детайли, което е гаранция за бързата и качествена работа.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Нужен Ви е оригинал, който да има изходящ номер и дата. Трябва да бъде подписан от съдия и секретар на съответния Районен съд.
2
Стъпка
След като имате документа със съответните подписи и печати, то трябва да бъде входирано в Министерство на правосъдието. Предвидете държавна такса, както и срок: 4 работни дни.
3
Стъпка
Докато документът е в Министерство на правосъдието (МП), се извършва преводът.
4
Стъпка
Когато е извършен преводът, документът трябва да бъде входиран в Консулски отдел на Външно министерство (МВнР). Срокът зависи от времето, за което трябва да е готов. Три вида за поръчките – обикновена, бърза и експресна. Предвидете държавна такса.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!