Facebook

Юридически преводи

Юридически преводи се извършват на лични, съдебни и бизнес документи. Това е една от най-търсените услуги сред частни лица и корпоративни клиенти.

Нашите услуги

Юридически преводи

Юридически преводи се извършват на лични, съдебни и бизнес документи. Това е една от най-търсените услуги сред частни лица и корпоративни клиенти.

Международните отношения стават все по-наситени и разнообразни и търсенето на професионалисти в сферата се увеличава с всеки изминал ден. Юридическите документи са необходими за ичпълнение на широк кръг от задачи и процеси и затова техните преводи е необходимо да се изпълняват от компетентни професионалисти.

В тази връзка ние приемаме документи, предоставени ни от частни лица: съдебни решения, свидетелства за съдимост, пълномощни, декларации, нотариални актове, имотни оценки, становища и др., както и фирмени материали за превод от юридически лица: учредителни актове, декларации, генерални пълномощни, протоколи от събрания и всякакви видове юридическа документация.

Допълнителна информация

Какви документи приемаме?

В тази връзка ние приемаме документи, предоставени ни от частни лица:

 • съдебни решения,
 • свидетелства за съдимост,
 • пълномощни,
 • декларации,
 • нотариални актове,
 • имотни оценки,
 • становища и др.;

Фирмени материали за превод от юридически лица:

 • учредителни актове,
 • декларации,
 • генерални пълномощни,
 • протоколи от събрания и др.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!