Facebook

Цени

Агенция "Интелект" Цени на преводачески услуги

Цените на преводаческа агенция "Интелект"се определят в зависимост от езика и езиковата група, в която той попада, сложността на типа превод, дължината и вида на превода. и времето за което трябва да бъде направен превода.

Повече от 27 езика Цени на езикови групи

Първа: английски, немски, френски, испански, италиански и руски.

Втора: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, македонски, чешки, словашки, полски, унгарски и португалски.

Трета: холандски, шведски, датски, молдовски, латвийски, арабски.

Четвърта: китайски, японски, иврит, хинди.

Агенция “Интелект” се стреми постоянно да оптимизира тарифите си, така че да може по всяко време да предлага евтини услуги, които да са по джоба на всеки гражданин. Така, че не му мислете вече, а се свържете с нашите оператори и те ще Ви консултират напълно безплатно относно дейността и тарифите на агенцията.

1. Езикова група: нашите услуги до голяма степен зависят от сложността и езиковите двойки. Така, че преобразуването от английски на български например струва много по-евтино, отколкото от японски, корейски или сръбски на български при един и същи текст.

2. Обемът: Единична преводаческа страница е равна на 1800 символа (знака) с интервалите и 1500 символа без тях. За да пресметнете броят им самостоятелно, трябва да отворите документа в програмата Microsoft Word и да отидете на раздела "Преглед" -> "Статистика", която показва количеството на страниците, думите и знаците. Чрез разделяне броя на последните с интервалите на 1800 получавате общото количество. Тук е важно да уточним, че стойностите се определят на базата на преработеното съдържание, а не на основание оригиналния материал. Цената още се изчислява, като се умножи броя на листовете върху стойността на един от тях за дадена група, с оглед сложността на текста, неговия обем, спешност и други параметри. Обемът на готовия материал, съставен на носител с английски се изчислява по-лесно: сумата на думите се умножава по стойността за една от тях.

3. Тематика: специализираните медицински и технически текстове и документи струват по-скъпо от простите с обща тематика.

4. Срочност: средната дневна скорост на работа за преводач – около 8 страници. Извършване на услугата за материали, превишаващи средната стандартна скорост, предполага увеличаване на базовата тарифа с 40-90% в зависимост от размера на документа, тематиката и други параметри. Това се дължи на факта, че за извършване на тази дейност се предвижда създаване на работен екип от изпълнители, а за тяхното координирано взаимодействие се ангажира допълнителен редактор и мениджър, които контролират процеса и следенето за срочното и качествено изпълнение.

Доверени партньори Нашите клиенти