Facebook

Локализация

Езикова локализация — културна адаптация на определен продукт към особеностите на конкретна страна, регион или група население. Под "продукт" се разбира всяка пратка или услуга. Тази локализация представлява втория етап...

Нашите услуги

Локализация

Езикова локализация — културна адаптация на определен продукт към особеностите на конкретна страна, регион или група население. Под "продукт" се разбира всяка пратка или услуга. Тази локализация представлява втория етап от цялостния процес по интернационализация и предвижда изчерпателно изследване на целевата култура, необходима за правилното приспособяване на продукта към нуждите на отделните пазари.

Всички промени се провеждат с цел идентифициране на чувствителните различия и избягване на евентуални конфликти с местната култура и население както и проникване на местния пазар за приспособяване към съответните нужди.

Допълнителна информация

Какво е превод и локализация?

Този термин често се разглежда, като "дейност на високо ниво", но без да се отразява върху важността и сложността на процеса, както и всичко, което той включва. Въпреки, че понякога е трудно да се определи границата между превода и мястото, като цяло последното се провежда в значителна степен за нетекстуални компоненти на стоки или услуги. В допълнение към превода (тоест, въпросите за граматиката и орфографията, вариращи в зависимост от страната и местата, където се използва един и същ език), процесът може да включва адаптиране на графичен компонент, символи на валути, формат на дати, адреси и номера на телефони, избор на цветове и много други детайли, включително и преразглеждане на физическата структура на изделието.

Извършва се за:

  • софтуери;
  • видео игри;
  • сайтове

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!