Facebook

Решение на ТЕЛК

Решенията от т.нар. Териториални експертни лекарски комисии(ТЕЛК) са специфичен случай за нашата практика, при която лице се преглежда от комисия, с цел потвърждаване на невъзможност за извършване на определен труд.

Превод и легализация на

Решение на ТЕЛК

Решенията от т.нар. Териториални експертни лекарски комисии(ТЕЛК) са специфичен случай за нашата практика, при която лице се преглежда от комисия, с цел потвърждаване на невъзможност за извършване на определен труд.

С други думи, лицето е нетрудоспособно в рамките на нормативно определен срок от нашето законодателство. Само и единствено след явяване пред комисия от специалисти в различни области, способни да оценят текущото физическо и психическо състояние на човек, може да се получи такова решение.

Спрямо получените резултати, лицето може да бъде обявено за частично или напълно недееспособно. Крайният резултат е под формата на проценти между нула и сто, но не и извън тези граници. Явяването пред компетентния орган, е възможно да изисква направата на допълнителни изследвания, които да са от полза при доказване на получени заболяванията. Ваше право е да предявите претенции спрямо получения резултат в рамките на двуседмичен срок от получаването на резултатите.

Ние знаем, че Вашето здраве е на първо място и документите свързани с него не би следвало да са пречка. Поради тази причина в агенция „Интелект“ можем да Ви предложим превод на пълния комплект от документи в рамките на един работен ден.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Направете нотариално заверено копие на решението. Донесете го в наш офис. Агенция Интелект предлага услуга заверяване на документи при нотариус, необходимо е да ни донесете оригинала.
2
Стъпка
За Апостил документът се входира в Министерство на правосъдие, предвидете 4 работни дни за заверка и заплащане на държавни такси.
3
Стъпка
Извършва се превод на съответния език. След като вземем документа от МП, то той се входира в Консулски отдел на МВнР. Срокове за заверка на подписа на преводача: 4 работни дни - обикновена поръчка; 2 работни дни - бърза поръчка и 1 работен ден - експресна поръчка и държавни такси според вида на поръчката.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!