Facebook

Македонски език

Македонският е южнославянски език, който е разпространен не само на местно ниво: на него говорят много турци, власи и албанци. От съществуващите славянски езици, този се счита за най-младия. Лингвистите...

Нашите предимства

Македонски език

Високата квалификация на нашите специалисти гарантира извършването на качествени преводи от всякаква сложност. Предимство на сътрудничеството с агенцията са кратките срокове за изпълнение на заданието. Оперативната работа е в пълно съответствие с преведеното съдържание на чуждия аналог с всичките му особености. Също така, ние гарантираме защита и конфиденциалност на потребителските данни, така че клиентът може да е уверен, че няма да се получи изтичане или загуба на данни. Ние съхраняваме цялата важна информация в сигурна и защитена среда.

Нашите предимства

С какво се отличаваме?

Високата квалификация на нашите специалисти гарантира извършването на качествени преводи от всякаква сложност. Предимство на сътрудничеството с агенцията са кратките срокове за изпълнение на заданието. Оперативната работа е в пълно съответствие с преведеното съдържание на чуждия аналог с всичките му особености. Също така, ние гарантираме защита и конфиденциалност на потребителските данни, така че клиентът може да е уверен, че няма да се получи изтичане или загуба на данни. Ние съхраняваме цялата важна информация в сигурна и защитена среда.

Цени и срокове

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Изходен език Преведен език Тип на поръчката Срок за изпълнение Обикновен превод Специализиран превод
Български Македонски Обикновена 4 раб. дни 19.50 лв. 23.40 лв.
Български Македонски Бърза 2 раб. дни 28.8 лв. 33.7 лв.
Български Македонски Експресна 8 раб. часа 40.40 лв. 48.50 лв.
Български Македонски Супер експрес 4 раб. часа По договаряне По договаряне
Македонски Български Обикновена 4 раб. дни 19.50 лв. 23.40 лв.
Македонски Български Бърза 2 раб. дни 28.8 лв. 33.7 лв.
Македонски Български Експресна 8 раб. часа 40.40 лв. 48.50 лв.
Македонски Български Супер експрес 4 раб. часа По договаряне По договаряне

* Цената за превод се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).

* При строго техническа, правна и специфична терминология, е възможно оскъпяване с до 50% от посочените цени.

* Посочените цени са в Български лев без ДДС.

Македонски език

Това е южнославянски език, който е разпространен не само на местно ниво: на него говорят много турци, цигани, власи и албанци. От съществуващите славянски езици, този се счита за най-младия. Лингвистите отбелязват сходството му с другия от същата група – българският. Македонската азбука е създадена на базата на сръбската кирилица през 1944 г. и включва 31 букви. Статусът му на самостоятелен е оспорван от някои лингвисти, считащи го за регионална форма на българския.