Facebook

Свидетелство за професионална квалификация

Превод и легализация на Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелството за професионална квалификация се издава от институции, които са лицензирани в обученията по дадени професии. Всички квалификации, които могат да бъдат направени, са описани подробно в Закона за професионално обучение и образование. Такова свидетелство можете да получите, след като положите прилежащия към специалността изпит, обичайно извършван от изпитна комисия в състав от три члена. След като положите изпит има два вида документа, които можете да получите: Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. И двата документа са документи на народната просвета.

Свидетелство за професионална квалификация - видове:

Държавно удостоверение образец № 3-37 – за обучение по част от професия: това удостоверение се отнася за част от професия и дава право на лицето да упражнява дейността, която е удостоверена в ЕС

Държавно Свидетелство (Официална диплома на Народната просвета) - това е най-високата степен на диплома за която и да било професионална квалификация. Разликата с гореспоменатата е в това, че с настоящата имате право да откриете собствен бизнес в страната или в страна-членка на ЕС.

Свидетелство за професионална квалификация Нужни стъпки

Стъпка 1

Консултирайте се нужна ли Ви е легализация. Ако същата е необходима, направете препис от нотариус. Донесете и двата документа в наш офис.

Стъпка 2

Документът се заверява с Апостил в НАЦИД. Заплащате държавна такса според поръчката, която ще изберете – обикновена (5 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден)

Стъпка 3

Извършва се превод.

Стъпка 4

За заверка на подписа на преводача, документът се входира в Консулски отдел на МВнР. Сроковете са три – обикновена поръчка, бърза поръчка и експресна поръчка. Заплаща се държавна такса според поръчката.

Стъпка 5

Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на свидетелство за професионална квалификация от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти