Facebook
  • /
  • Документи
  • /
  • Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелството за професионална квалификация се издава от институции, които са лицензирани в обученията по дадени професии. Всички квалификации, които могат да бъдат направени, са описани подробно в Закона за професионално...

Превод и легализация на

Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелството за професионална квалификация се издава от институции, които са лицензирани в обученията по дадени професии. Всички квалификации, които могат да бъдат направени, са описани подробно в Закона за професионално обучение и образование. Такова свидетелство можете да получите, след като положите прилежащия към специалността изпит, обичайно извършван от изпитна комисия в състав от три члена. След като положите изпит има два вида документа, които можете да получите: Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. И двата документа са документи на народната просвета.

Свидетелство за професионална квалификация - видове:

Държавно удостоверение образец № 3-37 – за обучение по част от професия: това удостоверение се отнася за част от професия и дава право на лицето да упражнява дейността, която е удостоверена в ЕС

Държавно Свидетелство (Официална диплома на Народната просвета) - това е най-високата степен на диплома за която и да било професионална квалификация. Разликата с гореспоменатата е в това, че с настоящата имате право да откриете собствен бизнес в страната или в страна-членка на ЕС.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Консултирайте се нужна ли Ви е легализация. Ако същата е необходима, направете препис от нотариус. Донесете и двата документа в наш офис.
2
Стъпка
Документът се заверява с Апостил в НАЦИД. Заплащате държавна такса според поръчката, която ще изберете – обикновена (3 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден).
3
Стъпка
Извършва се превод.
4
Стъпка
За заверка на подписа на преводача, документът се входира в Консулски отдел на МВнР. Вариантите са три – обикновена поръчка, бърза поръчка и експресна поръчка. Заплаща се държавна такса според поръчката.
5
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!