Facebook
  • /
  • Documents
  • /
  • Диплома за професионална квалификация

Диплома за професионална квалификация

Дипломата за професионална квалификация се издава от институции, които са лицензирани в обученията по дадени професии. Всички квалификации, които могат да бъдат направени, са описани подробно в Закона за професионално...

Превод и легализация на

Диплома за професионална квалификация

Дипломата за професионална квалификация се издава от институции, които са лицензирани в обученията по дадени професии. Всички квалификации, които могат да бъдат направени, са описани подробно в Закона за професионално обучение и образование. Такава диплома можете да получите, след като положите прилежащия към специалността изпит, обичайно извършван от изпитна комисия в състав от три члена. След като положите изпит има два вида документа, които можете да получите: Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. И двата документа са документи на народната просвета.

Диплома за професионална квалификация - видове:

Държавно удостоверение образец № 3-37 – за обучение по част от професия: тази диплома се отнася за част от професия и дава право на лицето да упражнява дейността, която е удостоверена в ЕС

Държавно Свидетелство (Официална диплома на Народната просвета) - това е най-високата степен на диплома за която и да било професионална квалификация. Разликата с гореспоменатата диплома е в това, че с настоящата имате право да откриете собствен бизнес в страната или в страна-членка на ЕС.

1
Step Required by you
Консултирайте се нужна ли Ви е легализация. Ако същата е необходима, направете препис от нотариус. Донесете и двата документа в наш офис.
2
Step
Документът се заверява с Апостил в НАЦИД. Заплащате държавна такса според поръчката, която ще изберете – обикновена (5 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден)
3
Step
Извършва се превод.
4
Step
За заверка на подписа на преводача, документът се входира в Консулски отдел на МВнР. Сроковете са три – обикновена поръчка, бърза поръчка и експресна поръчка. Заплаща се държавна такса според поръчката.
5
Step
Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

How much will this service cost?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

How can we help you?

We have a lot of experience with the conversion of various types of diplomas, certificates of professional qualifications, materials from educational institutions and educational centers, etc.

Our services
This document is subject to translation into more than 27 languages
This document is subject to legalization
This document is subject to legalization with an apostille
This document is subject to editing by our translator
This document is subject to translation within 30 minutes
This document is subject to remote translation
This document is subject to legalization within 1 working day
This document is subject to delivery to your own address

What documents do you accept?

At Intellect, we have a great experience in the translation of different diplomas, professioanl qualifications certificates, materials issued by education institutions and education centers, etc. If they are issued in Bulgaria and they need to be translated into another language and legalized with an apostille , do not hesitate to contact us. We will accomplish the task assigning it to experts graduated in the translation area who will guarantee good quality. 


Why to trust us?

Our striving is to acquire new clients and making them permanent and loyal and this can happen only by providing services of good quality, individual approach and flexible price-formation. The fact that we've been on the market for more than 10 years and we are one of the most successful translation agencies means that we manage to meet the above-mentioned requirements so do not hesitate and contact us now!