Facebook
  • /
  • Двустранна спогодба

Двустранна спогодба

Страните, имащи двустранно подписани споразумения с РБългария за оказването на правна помощ, в които е заложена клауза, премахваща необходимостта от формализиране с легализационна процедура за документите с апостил, следва да издават свидетелства, носещи щемпел на ведомството, упоменато в удостоверението. По този начин, издаваните от институциите в България свидетелства ще се признават и е необходим единствено техният превод и заверка, с което можем да се заемем ние.

Списък на страните, сключили договори за правна помощ с България са:

Австрия Грузия Куба Румъния Словения и Хърватска
Алжир Гърция Кувейт Руска Федерация Узбекистан
Азербайджан Италия Либия Сирийска арабска Република Украйна
Армения Йемен Македония Сърбия Унгария
Беларус Кипър Монголия Югославия Франция
Виетнам КНДР Полша Босна и Херцеговина Чехия

Какви са ползите от тези договори
Споразумението за юридическа помощ включва в себе си разпоредби, в рамките на които приемането на документи в рамките на една от тези страни, издадени в съответствие с установената форма или заверени от съответния компетентен орган и удостоверени с официален печат, се приемат на територията на другата членка без легализация;

Ако документите във всяка страна по-горе се считат за официални, то те могат да се ползват на територията на други държави и са с доказателствена тежест;

В двустранния договор за правно съдействие между РБългария и останалите държави е установено, че официалните свидетелства се ползват с доказателствена сила, без легализация при наличието на подпис и печат.

Защо да се доверите на агенция "Интелект"?
С повече от 10 годишния си стаж на пазара успяхме да спечелим доверието на десетки лоялни клиенти, залагайки на качественото изпълнение и спазването на установените срокове. Ние разполагаме с много прецизно подбран екип от квалифицирани заклети преводачи, разполагащи с необходимото завършено образование, специални инструменти и база от данни, гарантирайки по този начин качеството на извършената услуга.

Добрият превод – грамотно и бързо написаният текст със запазване смисъла на съдържанието. Ние никога няма да нарушим определените срокове и да допуснем небрежност, тъй като готовите материали преминават през редактор, който коригира крайния текст и чак след това той бива предоставен на клиента. Така, че не се колебайте повече, а се свържете с нас за да проведем безплатна консултация и да отговорим на вълнуващите ви въпроси. Очакваме Ви!