Facebook
  • /
  • Езици
  • /
  • Цени за четвърта езикова група

Цени за четвърта езикова група

Езици от четвърта група: китайски, японски, иврит и хинди.

Цени за четвърта езикова група

Езици от четвърта група: китайски, японски, иврит и хинди.

Агенция “Интелект” извършва специализирани писмени преводи от четвърта езикова група на всякакви документи. Ние използваме услугите само на дипломирани експерти с опит в сферата. Това ни позволява да определим темата на текста с много висока точност и да привлечем тези служители, които могат да извършат задачата максимално качествено. Освен това, разполагаме със съществуваща квалифицирана група от служители, можещи да правят преводи на техническа, финансова, правна тема и още много.

Нормалните поръчки обикновено се изпълняват в рамките на 5 работни дни, но това са само ориентировъчни срокове, тъй като всичко зависи от обема и сложността. Ако обаче ви е необходима бърза поръчка, то тя ще бъде направена и за 2 раб. дни. Експресните заявки се извършват за 8 раб. часа, а за супер-експресните са необходими около 4 раб. часа.

Ценообразуването се извършва на база една преводаческа страница, състояща се от 1800 символа с интервалите и 1500 знака, без шпациите. Също така искаме да обърнем внимание на това, че при съставянето на крайната стойност се гледа преработеното вече съдържание, а не оригинала.

Ако имате нужда от експресна заявка, такава се приема до 6 преводачески страници. За бързи се приемат до 15 страници, а ако бъдат заявени над тази стойност вече се използват цените за експресни заявления.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Изходен език Преведен език Тип на поръчката Срок за изпълнение Обикновен превод Специализиран превод
Български език Китайски; Японски; Обикновена 4 раб. дни 60 лв. 80 лв.
Български език Китайски; Японски; Бърза 2 раб. дни 80 лв. 100 лв.
Български език Китайски; Японски; Експресна 8 раб. часа 100 лв. 120 лв.
Български език Китайски; Японски; Иврит; Хинди; Супер експрес 4 раб. часа По договаряне По договаряне
Български език Иврит; Хинди; Обикновена 4 раб. дни 45 лв. 54 лв.
Български език Иврит; Хинди; Бърза 2 раб. дни 64.80 лв. 77.70 лв.
Български език Иврит; Хинди; Експресна 8 раб. часа 93.20 лв. 111.80 лв.

* Цената за превод се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).

* При строго техническа, правна и специфична терминология, е възможно оскъпяване с до 50% от посочените цени.

* Посочените цени са в Български лев без ДДС.

Както бе споменато по-горе, при оформяне на крайната стойност се гледа вече преведения текст. С оглед на това, бихме искали да имате впредвид, че готовото съдържание винаги става по-дълго или по-късо от оригиналното, тъй като думите в различните езици се изписват с различен брой букви. Поради това, агенцията не поема отговорност при установяване на по-дълги материали.

От друга страна, ако в последствие се установи, че сложността на заданието е по-голяма от първоначално предвиденото, си запазваме правото да предоговаряме крайните срокове за изпълнение.

Също така, при договаряне на детайлите, клиентът се задължава да ни предостави РЕЧНИК (GLOSSARY) с желаната от него терминология. Ако такъв не е наличен, ние ще използваме термините, които според нашите експерти са подходящи за съответния контекст на съдържанието.