Facebook

Удостоверение за граждански брак

Удостоверение за граждански брак се издава от съответната община, която е издала и оригинала. За да бъде легализиран документа, то той трябва да бъде дубликат, задължително заверен от общината с...

Превод и легализация на

Удостоверение за граждански брак

Удостоверение за граждански брак се издава от съответната община, която е издала и оригинала. За да бъде легализиран документа, то той трябва да бъде дубликат, задължително заверен от общината с правоъгълен печат за чужбина. Дубликат може да бъде изваден лично само от страните по акта или от трето лице с нотариално заверено пълномощно.

Легализация на такъв тип документи е необходима при преместване в друга държава. За да започнете нова работа, ще Ви се наложи да комуникирате с банкови и осигурителни институции и съответно да удостоверите семейното си положение. Много важен елемент при превода на такъв тип документи са имената на лицето, на което е издаден документът. Имената задължително се изписват на латиница по лична карта, ако няма съвпадение на имената между документа Ви за самоличност и превода, то е много възможно да възникнат проблеми при комуникацията Ви с държавни/частни институции.

Ние в Агенция „Интелект“ можем да Ви предоставим услуга по превода и легализацията на съответния документ в рамките на същия ден.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Извадете дубликат на документа с правоъгълен печат за чужбина от общината, от която е издаден оригиналът.
2
Стъпка
Превод на дубликата, необходимо е да предоставите имената на латиница по лична карта.
3
Стъпка
Изберете обикновена 7 работни дни, бърза 5 работни дни или експресна 4 работни дни поръчка за заверка на превода и легализация на документа в Областна администрация и Консулски отдел на МВнР. Моля да имате предвид, че ще трябва да се заплати държавна такса според поръчката.
4
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за Вас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!