Facebook

Лекари в чужбина

За всички лекари, които искат да продължат да практикуват професията си в чужбина се изискват определени документи, които трябва да бъдат предварително подготвени, преведени и легализирани в България.

Пакетни услуги

Лекари в чужбина

За всички лекари, които искат да продължат да практикуват професията си в чужбина се изискват определени документи, които трябва да бъдат предварително подготвени, преведени и легализирани в България.

Работа за лекари в чужбина винаги ще има. Тази специалност се търси на пазара на труда, а в чужбина е дори добре платена. Езиковата бариера обаче “спъва” много от желаещите лекари да отидат да работят зад граница, тъй като се изисква превод на необходимите удостоверения. В такъв случай, хората, извършващи тази услуга трябва да са добре подбрани, тъй като някои от тези свидетелства съдържат специфична медицинска терминология, която трябва да се разбира от изпълнителя. В такъв случай е хубаво да се доверите на доказала се агенция, която ще извърши процеса на професионално ниво.

Допълнителна инфромация

Видове поръчки и как съставяме цената

При нас преводът на лични документи се извършва от експерти. Ние гарантираме неприкосновеност и защитата на персоналните данни от неправомерен или случаен достъп, копиране, разпространение, както и от други неоторизирани действия на трето лице при подаване на поръчка за преобразуване на текста в личните ви удостоверения от един език на друг.

Списъкът от документи за издаване на работна виза разбира се е специфичен за всяка страна, но като цяло общият списък може да изглежда така:

  • паспорт или както още се нарича паспорт, позволяващ Ви да пътувате в чужбина;
  • повечето работодатели може да поискат от потенциалния служител диплома за завършено висше образование;
  • трудови книжки с опит в работата на съответната позиция;
  • акт за раждане;
  • документ, удостоверяващ сключването на брак, ако има такъв;
  • свидетелства за съдимост и отсъствие на административни наказания;
  • уверение за регистрация от конкретния съюз (лекарски или зъболекарски);
  • медицинско сведение;
  • дипломи за завършено средно образование, квалификации към дипломата за средно/висше образование и необходимите приложения към тях;
  • свидетелства, удостоверяващи следдипломни квалификации и идентичност на имената, ако случайно се окаже, че посочените в дипломата или останалите сведения имена са различни.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!