Facebook

Удостоверение за раждане

Превод и легализация на Удостоверение за раждане

Актът за раждане е един от най-важните документи, удостоверяващ самоличността и националността на гражданин на дадена страна. При излизането зад граница и пребиваването там, трябва навреме да се направи точен превод и легализация на документа.

Процедурата на превод и легализация е от съществено значение и затова тя трябва да се извършва само в организация, която действа официално. В противен случай, съществува риск документът да не бъде приет от институциите, пред които следва да послужи, или пък да няма своята правна сила, тъй като фирмата, извършила услугата, не е имала това юридическо право.

Вторият момент, на който трябва да се обърне внимание – това е качеството на свършената работа. За всеки материал има собствена форма на оформяне. Нашата компания предлага преводи и оформление върху фирмена бланка на свидетелства, отговарящи на изискванията на държавните структури.

За да можем да започнем работа по възложеното от Вас задание, трябва да ни предоставите дубликат на Вашия акт за раждане, издаден от съответната община, където сте роден/а, удостоверяващ валидността на положените върху него подпис и печат на длъжностното лице.

Удостоверение за раждане Нужни стъпки

Стъпка 1

Извадете дубликат на документа с правоъгълен печат за чужбина от общината, от която е издаден оригиналът.

Стъпка 2

Превод на дубликата, необходимо е да предоставите имената на латиница по лична карта.

Стъпка 3

Изберете обикновена 7 работни дни, бърза 5 работни дни или експресна 4 работни дни поръчка за заверка на превода и легализация на документа в Областна администрация и Консулски отдел на МВнР. Моля да имате предвид, че ще трябва да се заплати държавна такса според поръчката.

Стъпка 4

Вземете готовия документ от удобен за Вас офис.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на удостоверение за раждане от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти