Facebook

Удостоверение за преместване

Удостоверението за преместване е уверение, пряко засягащо учениците и техните родители. Кога се издава удостоверението за преместване? Такова може да бъде изисквано при всеки случай, в който ученик е нужно...

Превод и легализация на

Удостоверение за преместване

Удостоверението за преместване е уверение, пряко засягащо учениците и техните родители. Кога се издава удостоверението за преместване? Такова може да бъде изисквано при всеки случай, в който ученик е нужно да смени мястото на обучението си, независимо причината. Изключение правят случаите, в които детето Ви продължава обучението при кандидатстване след четвърти, седми, осми или дванадесети клас.

За да е валидно едно уверение, е нужно то да е получило изходящ номер, подпис и печат от директора на учебното заведение. В съдържанието на документа се изписват всички учебни предмети, заедно с получените оценки на ученика през конкретната учебна година.

Удостоверението за преместване се издава за класа, в който се обучава ученикът през текущата учебна година. Без наличието на такъв, би било невъзможно преместването и продължаването на обучение в друго училище.

Ние в Агенция „Интелект“ можем да Ви помогнем със супер експресен превод на получения документ, за да съумеете да спазите всички срокове при кандидатстване между сроковете или учебните години.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Удостоверението трябва да бъде в оригинал, да има изходящ номер и дата. Допуска се да се завери препис при нотариус, но в този случай трябва да бъде приложен оригинал, който да послужи за справка пред НАЦИД. Тук трябва да се предвиди таксата на съответната институция, както и срок за изпълнение от 1 до 3 работни дни, в зависимост от поръчката.
2
Стъпка
Задължително е да има подписи на класен ръководител и на директора на съответното училище. Важно е да няма никъде в документа поправки, както и съкращения.
3
Стъпка
Трябва да се изложи ясно оценяването в България като трябва да бъдат упоменати най-ниската и най-високата оценка. В нашата държава системата е шестобална.
4
Стъпка
Трябва задължително да бъде сложен текст, който да упоменава пред кого трябва да послужи удостоверението.
5
Стъпка
След като е извършен преводът, документът се входира в Консулски отдел на МВнР, където сроковете са следните: 4 работни дни - при обикновена поръчка; 2 работни дни - при бърза поръчка и 1 работен ден - при експресна поръчка.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!