Facebook

Удостоверение за преместване

Превод и легализация на Удостоверение за преместване

Удостоверението за преместване е уверение, пряко засягащо учениците и техните родители. Кога се издава удостоверението за преместване? Такова може да бъде изисквано при всеки случай, в който ученик е нужно да смени мястото на обучението си, независимо причината. Изключение правят случаите, в които детето Ви продължава обучението при кандидатстване след четвърти, седми, осми или дванадесети клас.

За да е валидно едно уверение, е нужно то да е получило изходящ номер, подпис и печат от директора на учебното заведение. В съдържанието на документа се изписват всички учебни предмети, заедно с получените оценки на ученика през конкретната учебна година.

Удостоверението за преместване се издава за класа, в който се обучава ученикът през текущата учебна година. Без наличието на такъв, би било невъзможно преместването и продължаването на обучение в друго училище.

Ние в Агенция „Интелект“ можем да Ви помогнем със супер експресен превод на получения документ, за да съумеете да спазите всички срокове при кандидатстване между сроковете или учебните години.

Удостоверение за преместване Нужни стъпки

Стъпка 1

Удостоверението трябва да бъде в оригинал, да има изходящ номер и дата. Допуска се да се завери препис при нотариус, но в този случай трябва да бъде приложен оригинал, който да послужи за справка пред НАЦИД. Тук трябва да се предвиди таксата на съответната институция, както и срок за изпълнение от 1 до 5 работни дни, в зависимост от поръчката.

Стъпка 2

Задължително е да има подписи на класен ръководител и на директора на съответното училище. Важно е да няма никъде в документа поправки, както и съкращения.

Стъпка 3

Трябва да се изложи ясно оценяването в България като трябва да бъдат упоменати най-ниската и най-високата оценка. В нашата държава системата е шестобална.

Стъпка 4

Трябва задължително да бъде сложен текст, който да упоменава пред кого трябва да послужи удостоверението.

Стъпка 5

След като е извършен преводът, документът се входира в Консулски отдел на МВнР, където сроковете са следните: 4 работни дни - при обикновена поръчка; 2 работни дни - при бърза поръчка и 1 работен ден - при експресна поръчка.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на удостоверение за преместване от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти