Facebook

Диплома за средно образование

Диплома, доказваща достигната средна образователна степен, се издава след дванадесети гимназиален клас със задължително полагане на матури, при условие че е завършено с успех обучението и са достигнати минималните изискани...

Превод и легализация на

Диплома за средно образование

Диплома, доказваща достигната средна образователна степен, се издава след дванадесети гимназиален клас със задължително полагане на матури, при условие че е завършено с успех обучението и са достигнати минималните изискани балове. Обучаемите получават акредитация, базирана на представянето по време на целия учебен процес, както и такава, зависеща от външна, задължителна за всички, тестова проверка на знанията, която става със стриктно установени и уеднаквени по съдържание въпроси, разработени в МОН през текущата година. Вписаните в дипломата резултати определят успеха на кандидатурата на съответния ученик, не само при желание за достигане на висша степен на образование, но и служат за доказване на умения и придобити квалификационни умения пред работодател.

Превеждането на получения документ е нужно при желание за по-нататъшно кариерно развитие и такова в чуждестранни учебни звена и необходимостта от бърз и точен процес на легализиране е неоспорима. Успешното допускане до следващ образователен етап е силно зависимо от своевременното представяне на изисканите документи, а процесът, свързан с критериите на институциите, трябва да бъде следен и изпълнен с детайлна точност, за да бъде стопроцентова гаранцията за постигане на желаното последващо обучение в избраната от кандидата образователна сфера.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Консултирайте се нужна ли Ви е легализация.
2
Стъпка
Направете нотариално заверено копие на документа и посетете наш офис. Носете оригинала за справка.
3
Стъпка
Входиране на дипломата в НАЦИД, за да получи Aпостил. Заплащане на държавна такса според вида на поръчката – обикновена (3 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден)
4
Стъпка
Извършва се превод.
5
Стъпка
Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР за заверка подписа на преводача. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна, а именно 4, 2 и 1 работен ден. Заплаща се държавна такса според поръчката.
6
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!