Facebook

Академична справка

Академичните справки се издават от различни учебни учреждения на средно, професионално и висше образование и съдържат информация за постигнатия успех на дадено лице по време на неговото обучение.

Превод и легализация на

Академична справка

Академичните справки се издават от различни учебни учреждения на средно, професионално и висше образование и съдържат информация за постигнатия успех на дадено лице по време на неговото обучение.

След дипломиране често се налага предоставяне на удостоверения от учебното заведение, преведени на чужд език, както и легализирането им. Поради тяхната важност, дейността е силно препоръчително да се възложи на професионални изпълнители, които са тясно специализирани в областта и с нужното ниво на опит.

Какво ще Ви предложим?

Специалистите от Агенция Интелект ще се заемат с превода и легализацията на Вашата академична справка. Без значение кое е учебното заведение, в което се обучавате, академичната справка ще бъде направена съобразно изискванията на МОН

В какви случаи е необходима академичната справка?

Академичната справка е необходима най-вече при кандидатстване в чужди университети или при прехвърляне на студент от едно учебно заведение в друго. Бъдете убедени, че имате всички необходими реквизити по академичната справка, когато Ви я предоставят.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Необходим Ви е оригинал или препис от нотариус. За справка е необходим оригиналът. Това е важно да бъде предвидено от Ваша страна.
2
Стъпка
Важно е документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция. Изключително важно е да няма поправки или съкращения.
3
Стъпка
Трябва да бъде описана системата на оценяване в България, както и да бъдат посочени най-ниската и най-високата оценка от нея.
4
Стъпка
Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.
5
Стъпка
Академичната справка се входира в НАЦИД, за да получи апостил. Трябва да предвидите държавна такса. Тук има три вида поръчки – обикновена (3 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден).
6
Стъпка
Последната стъпка е подаване на документа в Консулски отдел на МВнР. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна, а именно 4, 2 и 1 работен ден.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!