Facebook

Легализация

Признаването на публични документи в чужбина се осъществява чрез тяхната легализация. Такива документи са издадени от държавни институции.

Нашите услуги

Заверка на чуждестранни документи

Признаването на публични документи в чужбина се осъществява чрез тяхната легализация. Такива документи са издадени от държавни институции.

Под легализация се разбира потвърждение на това, че документите, изходящи от властите на дадена страна или съставени при тяхно участие, съответстват на законодателството на тази държава. Цялата процедура се състои в удостоверяване на поставения върху тях подпис на длъжностно лице и печат от упълномощен правителствен орган, както и сверяване на съдържанието с изискванията на законодателството на страната, която потвърждава тяхната юридическа сила. Ако представяте документа пред държавна институция в чужда държава, почти сигурно е, че ще Ви се наложи легализиране.

Допълнителна информация

Видове легализация

Съществуват два основни вида – чрез полагане на печат "Апостил" и удостоверяване от консулство. Изборът на тип във всеки конкретен случай зависи от страната, от която е издаден съответният публичен документ. В случай, че държавата е част от Хагската конвенция, проведена на 5 октомври 1961 г., достатъчно е поставянето на печат "Апостил".

Апостил — специален знак, поставящ се на официални сведения от нетърговски характер, издадени от институции и страни-членки на Хагската конвенция за отмяна изискването за придаване на правна стойност на чуждестранни официални удостоверения.

Консулска легализация — един от способите, използван при външноикономическа дейност. Този тип се прилага при свидетелства, произхождащи от организациите, които не са членки на Хагската конвенция за отмяна на изискването за узаконяване на чуждестранни официални материали.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!