Facebook
  • /
  • Езици
  • /
  • Цени за втора езикова група

Цени за втора езикова група

Езици от втора група: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, македонски, чешки, словашки, полски, унгарски и португалски език.

Цени за втора езикова група

Езици от втора група: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, македонски, чешки, словашки, полски, унгарски и португалски език.

Цените на услугата се сформират на базата на множество различни фактори, в зависимост от които крайният продукт може да струва както евтино, така и скъпо. Стандартните са посочени по-долу, но във всеки случай, разходите по извършването на услугата ще варират. Агенция “Интелект” предлага преводи на текстове от втора езикова група. Разбира се, ние се стремим стойността напълно да съответства на особеностите на документа и изискванията на клиента.

От какво зависи цената?Сформирането на крайната стойност зависи от много фактори, но за начало се определя на база готовия материал, а не на оригиналния и на броя листове, като един такъв се състои от 1800 знака с шпациите и 1500 без тях.

На второ място има значение каква е сложността на задачата - специфична терминология, дължина, изискване на допълнителна квалификация.

Постоянно се опитваме да предлагаме гъвкава ценова политика и периодите за изпълнение на поръчките да варират според нуждите на клиента. Поради това предлагаме следните варианти - обичайна (4 раб. дни), бърза (2 раб. дни), експресна (8 раб. часа), супер експр. (4 раб. часа).

Максималният праг за експресни заявки е до 6 преводачески страници. За бързи - до 15, а между 15 и 35, поръчани като бързо изпълнение се таксуват по тарифите за експресните заявки.

При необходимост от изпълнение над 35 страници, времето може да нарасне до 4 раб. дни, което разбира се зависи и от специфичността на съдържанието. При големи обеми от текстове (над 50 страници), времето се договаря според сложността на материала.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Изходен език Преведен език Тип на поръчката Срок за изпълнение Обикновен превод Специализиран превод
Български език Гръцки; Турски; Сръбски; Хърватски; Македонски; Обикновена 4 раб. дни 19.50 лв. 23.40 лв.
Български език Гръцки; Турски; Бърза 2 раб. дни 28.80 лв. 33.70 лв.
Български език Гръцки; Турски; Сръбски; Хърватски; Македонски; Експресна 8 раб. часа 40.40 лв. 48.50 лв.
Български език Гръцки; Турски; Сръбски; Хърватски; Македонски; Румънски; Чешки; Португалски; Словашки; Полски; Унгарски; Супер експрес 4 раб. часа По договаряне По договаряне
Български език Сръбски; Хърватски; Македонски; Бърза 2 раб. дни 28.8 лв. 33.7 лв.
Български език Румънски; Чешки; Португалски; Словашки; Полски; Унгарски; Обикновена 4 раб. дни 21 лв. 25.20 лв.
Български език Румънски; Чешки; Португалски; Словашки; Полски; Унгарски; Бърза 2 раб. дни 30.20 лв. 36.30 лв.
Български език Румънски; Чешки; Португалски; Словашки; Полски; Унгарски; Експресна 8 раб. часа 43.60 лв. 52.30 лв.

* Цената за превод се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).

* При строго техническа, правна и специфична терминология, е възможно оскъпяване с до 50% от посочените цени.

* Посочените цени са в Български лев без ДДС.

Абсолютно винаги общият брой на символите в оригиналния и преведения текст е различен, като понякога последният става или малко по-къс или малко по-дълъг от първия. Това се дължи на факта, че в различните езици количеството на символите в дадена дума не е едно и също.

Изхождайки от по-горното, бихме искали да имате предвид, че ако желаете предварително да ви бъде определен броят на знаците, то това може да се случи, но не на 100%. Тоест ще Ви дадем ориентировъчни стойности.