Facebook

Удостоверение от АВ

Удостоверения, издавани според установен правилник на Агенцията, са важен информационен източник, съдържащ вписаните имотни актове. Промените, направени в националния регистър проследяват и узаконяват имуществената документация, която е обвързана с физически...

Превод и легализация на

Удостоверение от АВ

Удостоверения, издавани според установен правилник на Агенцията, са важен информационен източник, съдържащ вписаните имотни актове. Промените, направени в националния регистър проследяват и узаконяват имуществената документация, която е обвързана с физически лица и с фирми. Различните актове, издадени на името на конкретно лице се отразяват в единна и обединена система и по този начин чрез удостоверение може да се провери и проследи цялата официална документация, която е вписана.

Фигурират данни за юридически лица, както и лица, изпълняващи свободни професии, за които също може да бъде изпълнена проверка. В регистъра на търговците може да се получат необходимите данни, свързани с дейността и състоянието на вписаните в него действащи дружества, организации и компании.

Важна част от вписаните данни са и тези, които съдържат информация за брачния статут на съответното лице, което е свързано с придобитите имоти в продължение на брачните взаимоотношения. Договорите, сключени между лица, засягащи пряко брачните придобивки, фигурират в Агенцията по вписванията и също се отразяват при поискан документ. Удостоверенията целят прозрачност при имотни сделки, като при нужда да се удостовери имотен статут пред чуждестранни страни подлежат на официален превод и легализация.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 087984130.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Извадете оригинал с щемпел на агенцията. Процедурата отнема 3 работни дни.
2
Стъпка
Донесете документа за превод.
3
Стъпка
Изберете за колко дни да бъде направен преводът и предвидете държавните такси за Консулски отдел.
4
Стъпка
Готовият превод скачен с документа влиза в Консулски отдел на МВнР за Апостил и заверка на превода. Процедурата може да отнеме 5 работни дни, 3 работни дни или 2 работни дни в зависимост от поръчката, която ще изберете.
5
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за вас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!