Facebook

Съдебно удостоверение

Превод и легализация на Съдебно удостоверение

Съдебното удостоверение представлява документ, удостоверяващ и определящ фактори, в случаи, в които ние сме страна по дело.

В практиката обаче се наблюдават случаи, в които искаме оценка или данни за недвижимо имущество, притежание на предмет или друга собственост, което не е в нашата юрисдикция. В тези случаи, ние сме длъжни да изискаме данните по съдебен ред, използвайки именно съдебно удостоверение, което можем да получим само и единствено след разрешение от съда.

За да задействате гореспоменатата процедура, е нужно да попълните и пуснете своята молба по образец в местната институция, отговаряща за имуществото, към което предявявате някакви претенции или желание за допълнителни данни.

Цената за издаване на съдебното удостоверение е приета от нормативната уредба на нашето законодателство и е с по-скоро символична стойност. В голяма част от случаите, с цел по-голямо бързодействие, е желателно да приложим предварителен проект, който да указва желаните от нас данни.

Ние в агенция „Интелект“ сме способни да направим превод и легализация на всички Ваши удостоверения, включително и съдебно издадените, знаейки че времето е важно, услугата ни може да бъде изпълнена в най-кратък срок.

Съдебно удостоверение Нужни стъпки

Стъпка 1

За да се извърши легализация е необходим оригинал или препис със съответния изходящ номер / дата от кореспондиращ Районен съд.

Стъпка 2

Не забравяйте да проверите за печат, подпис, име и фамилия на съдия и секретар.

Стъпка 3

Правим превод от наш заклет преводач върху фирмена бланка и подаваме за легализиране документа.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на съдебно удостоверение от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти