Facebook

Решение за развод

Решението за развод е резултат от предварително подадена молба по исков ред, без значение от страна на съпруга или съпругата. Двете страни могат да постигнат съгласие и съответно да подпишат...

Превод и легализация на

Решение за развод

Решението за развод е резултат от предварително подадена молба по исков ред, без значение от страна на съпруга или съпругата. Двете страни могат да постигнат съгласие и съответно да подпишат споразумение, с което да се уредят всички спорни въпроси относно придобито имущество и наследници.

Основен въпрос при получаването на съдебно решение за развод, е свързан и с определяне на бъдещ настойник на непълнолетните деца в резултат на брака. Нужният комплект документи се изготвя от юридическо лице, който е нужно да се подаде в районния съд по местожителство на съпрузите.

Приблизителното време за завършване на процедурата по развод е около шест месеца. Нужно е да сте запознати, че по време на делото, двете страни ще бъдат призовани за снемане на показания и причини, мотивиращи искането. В зависимост от вида на решението, срокът на влизане в сила на документа може да варира:

  • В сила от същия ден на приемане на решението, ако то бъде по взаимно съгласие.
  • След четиринадесет дни, ако в рамките на този срок някоя от двете страни не обжалва решенията на съда.

За да преведем и легализираме Вашия документ, ние не изискваме разпоредбите му да са официално приети и в сила. Способни сме да преведем целия комплект веднага след получаването му.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Необходим Ви е оригинал или препис, който да има дата и подпис от съответния Районен съд.
2
Стъпка
Задължително е да бъде подписан от съдия или председател и секретар, на които да бъдат изписани име и фамилия. Също така трябва да има свеж печат.
3
Стъпка
След като имате решението със съответните подписи и печати, то трябва да бъде входирано в Министерство на правосъдието. Предвидете държавна такса, както и срок: 4 работни дни.
4
Стъпка
Когато документът излезе от Министерство на правосъдието, се превежда и входира в Консулски отдел на Външно министертво (МВнР).

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!