Facebook

Удостоверение от НАП

Когато има необходимост от информация, налагаща да се изготви справка, касаеща данъчни сведения за дадено физическо лице или регистрирана фирма, НАП издава документ, където фигурират търсените данни. Документът често бива...

Превод и легализация на

Удостоверение от НАП

Когато има необходимост от информация, налагаща да се изготви справка, касаеща данъчни сведения за дадено физическо лице или регистрирана фирма, НАП издава документ, където фигурират търсените данни. Документът често бива изсикван от трети лица с цел да установи евентуално наличие на възникнали задължения и тяхната стойност. Стартирайки трудови взаимоотношения с чуждестранни лица, институции или компании, както и осъществяване на сделки и подписване на различни типове договори и споразумения, всяка страна е в правото си да поиска горепосоченото удостоверение.

Централното управление на приходната агенция Ви издава справката, която Вие може да приложите към необходимия набор от документи, които са Ви необходими. В документа присъстват актуални данъчни сведения и задължения, възникнали към конкретното лице до текущия момент, когато е направена справката. Комуникацията с чуждестранни институции несъмнено ще наложи предоставянето на такъв тип удостоверение на съответния чужд език. За да протече гладко процесът на служебните Ви ангажименти и бъдещи планове, бързата и изрядна процедура по превеждането и легализирането на удостоверението са задължителни.

Удостоверенията биват превеждани и легализирани във възможно най-кратък срок за Вас, така че да подсигурите навременната процедура със страните, пред които ще представяте официалния превод в уговорените срокове.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Извадете оригинал с щемпел на агенцията. Процедурата отнема 3 работни дни.
2
Стъпка
Донесете документа за превод.
3
Стъпка
Изберете за колко дни да бъде направен преводът и предвидете държавните такси за Консулски отдел.
4
Стъпка
Готовият превод скачен с документа влиза в Консулски отдел на МВнР за Апостил и заверка на превода. Процедурата може да отнеме 5 работни дни, 3 работни дни или 2 работни дни в зависимост от поръчката, която ще изберете.
5
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за вас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!