Facebook

Редакция на превод

Нашите услуги Редакция на превод

Ако разполагате с вече изготвен превод, но искате да нанесете корекция или да се убедите, че той е издържан правилно спрямо граматичната и стилистична норма на съответния контекст, услугата за редактиране е методът за тази цел.

При извършването на качествена и подробна редакция се проверяват множество детайли, които са от важно значение за подсигуряване на добрия вид на текста, независимо към коя сфера принадлежи той. Освен за правописни и пунктуационни пропуски, добрият редактор следи най-вече за правилно използвана терминология и адекватен регистър. При представянето на документи е важно да бъдат използвани вече установените терминологични единици на съответния език, за да бъде ясно разбрано съдържанието от адресата и преводът да изпълни своята цел – да предаде необходимата информация възможно най-ясно и разбираемо.

Допълнителна информация Какво още трябва да знаете?

Съществува вариант и само за извършване на корекция, когато имате установен модел или шаблон на преведен текст и Ви е необходимо да замените или пренапишете малка част от информацията – дата, сума, име и др. Такава корекция трябва да бъде установена и извършена от оторизирано лице, каквото е преводачът, за да бъде признат преводът от съответната институция, пред която трябва да послужи.Направи заявка Изчисли цена

Стъпки и действие

Как протича процесът?

1

Изпращате своята заявка за наши услуги

2

Превод, легализация и печат

3

Получавате своите документи

Допълнителна информация Какви са категории документи?

Гарантираме най-високо качество Защо да се доверите на агенция "Интелект"?

Доверени партньори Нашите клиенти