Facebook

Редакция на превод

Ако разполагате с вече изготвен превод, но искате да нанесете корекция или да се убедите, че той е издържан правилно спрямо граматичната и стилистична норма на съответния контекст, услугата за...

Нашите услуги

Редакция на превод

Ако разполагате с вече изготвен превод, но искате да нанесете корекция или да се убедите, че той е издържан правилно спрямо граматичната и стилистична норма на съответния контекст, услугата за редактиране е методът за тази цел.

При извършването на качествена и подробна редакция се проверяват множество детайли, които са от важно значение за подсигуряване на добрия вид на текста, независимо към коя сфера принадлежи той. Освен за правописни и пунктуационни пропуски, добрият редактор следи най-вече за правилно използвана терминология и адекватен регистър. При представянето на документи е важно да бъдат използвани вече установените терминологични единици на съответния език, за да бъде ясно разбрано съдържанието от адресата и преводът да изпълни своята цел – да предаде необходимата информация възможно най-ясно и разбираемо.

Допълнителна информация

Какво още трябва да знаете?

Съществува вариант и само за извършване на корекция, когато имате установен модел или шаблон на преведен текст и Ви е необходимо да замените или пренапишете малка част от информацията – дата, сума, име и др. Такава корекция трябва да бъде установена и извършена от оторизирано лице, каквото е преводачът, за да бъде признат преводът от съответната институция, пред която трябва да послужи.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!