Facebook

Приложение на диплома

Приложението представлява неразривна част от получена диплома и описва детайлно и подробно изучаваните предмети и професионални направления, които са преминати през целия образователен процес.

Превод и легализация на

Приложение на диплома

Приложението представлява неразривна част от получена диплома и описва детайлно и подробно изучаваните предмети и професионални направления, които са преминати през целия образователен процес.

Съдържа данни, удостоверяващи законовата идентификация на лицето, което е притежател на съответната диплома и подробно описана успеваемост по време на целия период на обучение. В приложението се вписват също така изкараните брой часове към всяка една дисциплина и информация, касаеща формата на обучение, присъствията и отсъствията на лицето. Наименованията на задължителните учебни и извънкласните занимания, заедно с практическата и теоретична подготовка, включени в учебния план, са задължително присъстващи в приложението. Фигурира темата и оценката, получена от положения държавен изпит или дипломна работа, както и среден успех от всички изучавани предмети.

Само по себе си приложението е невалидно без дипломата, съответстваща към него, която доказва истинността му. Служи на различни институции и звена, запознавайки ги подробно с преминатия материал, от който произхождат професионалните умения на дипломираното лице и доказва адекватността на образователната му степен. При обработката на документи приложението е задължителна част от дипломата и е подлежащо на проверка. Неговият легализиран превод трябва да се прикрепи към изисканите документи, поискани от съответните институции.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
За да бъде легализирано приложението е необходимо да бъде оригинал или препис от нотариус. При избор на препис, трябва да носите оригинала за справка.
2
Стъпка
Документът се входира в НАЦИД, за да получи Aпостил. Трябва да предвидите държавна такса. Има три вида поръчки – обикновена (5 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден).
3
Стъпка
Извършва се превод.
4
Стъпка
Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР за заверка подписа на преводача. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна, а именно 4, 2 и 1 работен ден. Заплаща се държавна такса според поръчката.
5
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!