Facebook

Приложение на диплома

Превод и легализация на Приложение на диплома

Приложението представлява неразривна част от получена диплома и описва детайлно и подробно изучаваните предмети и професионални направления, които са преминати през целия образователен процес.

Съдържа данни, удостоверяващи законовата идентификация на лицето, което е притежател на съответната диплома и подробно описана успеваемост по време на целия период на обучение. В приложението се вписват също така изкараните брой часове към всяка една дисциплина и информация, касаеща формата на обучение, присъствията и отсъствията на лицето. Наименованията на задължителните учебни и извънкласните занимания, заедно с практическата и теоретична подготовка, включени в учебния план, са задължително присъстващи в приложението. Фигурира темата и оценката, получена от положения държавен изпит или дипломна работа, както и среден успех от всички изучавани предмети.

Само по себе си приложението е невалидно без дипломата, съответстваща към него, която доказва истинността му. Служи на различни институции и звена, запознавайки ги подробно с преминатия материал, от който произхождат професионалните умения на дипломираното лице и доказва адекватността на образователната му степен. При обработката на документи приложението е задължителна част от дипломата и е подлежащо на проверка. Неговият легализиран превод трябва да се прикрепи към изисканите документи, поискани от съответните институции.

Приложение на диплома Нужни стъпки

Стъпка 1

За да бъде легализирано приложението е необходимо да бъде оригинал или препис от нотариус. При избор на препис, трябва да носите оригинала за справка.

Стъпка 2

Документът се входира в НАЦИД, за да получи Aпостил. Трябва да предвидите държавна такса. Има три вида поръчки – обикновена (5 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден).

Стъпка 3

Извършва се превод.

Стъпка 4

Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР за заверка подписа на преводача. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна, а именно 4, 2 и 1 работен ден. Заплаща се държавна такса според поръчката.

Стъпка 5

Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на приложение на диплома от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти