Facebook

Технически преводи

Техническите текстове обхващат съдържание от областта на информационните технологии, телекомуникациите, транспортнатата дейност, изчислителната техника, електрониката, машиностроенето, ръководства за експлоатация, технически спецификации, инструкции за употреба, инструкции за безопасност и др.

Нашите услуги

Технически преводи

Техническите текстове обхващат съдържание от областта на информационните технологии, телекомуникациите, транспортнатата дейност, изчислителната техника, електрониката, машиностроенето, ръководства за експлоатация, технически спецификации, инструкции за употреба, инструкции за безопасност и др.

Подобен тип текстове съдържат специфични думи, употребявани само в конкретната област. Едно от основните изисквания при извършване на превод е обстойното познаване на терминологията и съгласуването й с контекста на превеждания текст. Доста често в такива документи за определяне на дадено понятие се използват думи, които са специално внедрени и са носители на значения, валидни само в конкретната техническа сфера.

Световно ниво на качество

Нашите възможности

Техническите преводи се изпълняват от висококвалифицирани специалисти с богат терминологичен речник. Прилагат се най-съвременните технологии и организации на процеса. Работим c документи във всички формати, чието оформление се запазва, каквото е в изходния вариант. Това е важно, в случай че в документа присъстват схеми, таблици и обозначения, тясно свързани с техническия текст.

Ефективен мениджмънт

По проекта се формира работна група от мениджъри, преводачи, редактори, коректори и допълнителни специалисти. Всички проекти се изпълняват в съответствие с международно признатите препоръки на международните организации.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!