Facebook
 • /
 • Общи условия за използване

Общи условия за използване

Моля, прочетете внимателно условията за ползване. Ако пристъпите към ползване на сайта, Вие автоматично се съгласявате с посочените по-долу условия!

Заявка за извършване на писмен превод в Агенция Интелект.

Всеки клиент може да възложи поръчка за превод в писмен вид по e-mail, факс или лично на място в някои от офисите на Агенция Интелект.

В заявката задължително се уточнява следната информация с клиента:

 • Вид на поръчката (обикновена, бърза, експресна)
 • Тип на поръчката (специализирана или обикновена)
 • Език, на който се извършва преводът
 • Цена за една преводаческа страница (1800 символа) и приблизителна финална цена за целия възложен текст
 • Срок на изпълнение на конкретната поръчка
 • Вид и срок на легализация, различни видове заверки, ако са необходими
 • Начин на подаване на поръчката и вид на изходния материал.
 • Начин на приемане на поръчката
 • Начин на доставяне на поръчката и вид на готовия материал.
 • Терминологична област на текста за превод - технически, юридически, медицински, др.
 • Необходимост от редакция, корекция, експертна редакция
 • Предназначение на превода.
 • Изисквания от страна на клиента относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали / лице за консултации/готови речници или всякакви помощни материали като презентации, брошури, ръководства и др. (задължително условие при устни преводи)/.
 • Начин на изписване на имена на лица и фирми на латиница и/или кирилица
 • Разчитане на съкращения/абревиатури в текста.
 • В случай, че заявката бъде изпратена по e-mail, ние Ви изпращаме поръчка за потвърждение, както и общите условия на Агенция Интелект и се очкава от Ваша страна потвърждение, че сте съгласен/а с посочените Общи условия и с всички детайли относно поръчката.

Получаване на поръчки

При изпълнение на поръчка по e-mail Агенция Интелект уведомява клиента веднага за приключването на поръчката, а клиентът потвърждава писмено получаването на изпълнената поръчка. Поръчките, заявени в някой от офисите на Агенция Интелект, се получават на посочената дата, срещу представяне на заявката, издадена от Агенция Интелект на клиента. Представянето на заявката е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка. При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки се правят на място, при получаване на поръчката. Поръчки, неполучени до 10 дни след посочената дата, се получават само от Централен офис. Всички документи, преведени и легализирани от Агенция Интелект, се пазят 10 години след тяхното приключване.

Изчисляване на цената

Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, посочена в офисите на Агенция Интелект, както и на уебсайта на фирмата: Цени. Всички посочени цени са на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници от изходния материал не може да бъде основа за изчисляване на цената.

В случай, че текстът за превод, поръчан от клиента, се окаже изключително сложен, изискващ техническо време за справки и консултации, Агенция Интелект запазва своето право да консултира клиента за удължаване на срока за изпълнение на поръчката.

ОПЛАКВАНЕ

Оплаквания и рекламации се приемат в случай, че има писмена заявка, съдържаща горната информация. Рекламацията се прави писмено, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от редактор на Агенция Интелект. Ако клиентът не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от независим външен експерт. В този случай се прави процентно намаление от цената, в съответствие с преценката на независимия експерт. Ако в процеса на превод, възникне претенция от страна на клиента за използване на определени термини, които не са били уточнени предварително, Агенция Интелект ще удължи срока за приключване на поръчката с цел нанасяне на корекцията на вече преведения материал. Оплаквания и рекламации се приемат до 7 дни след предаване на изпълнената поръчка. Рекламации при поръчки, съдържащи легализация, се правят при получаване на поръчката.

ВАЖНО!

Специално изискване за всички преводи, които се легализират, е това, че всички текстове без изключение подлежат на редакция. Всички допълнителни услуги с добавена стойност като експертна редакция, корекция и крайна проверка, се уточняват в началото при възлагане на поръчката, като изрично се уговаря цената, тъй като тези услуги се заплащат допълнително и не са включени в цената за превод, която е уточнена предварително. В случай, че преводите възложени от клиента няма да се легализират, клиентът има право както да пожелае, така и да откаже от редакция, експертна редакция, корекция и крайна проверка. Допълнителните услуги се начисляват на предварително посочената цена за превод.

Отказът от редакция не означава, че преводът не е достоверен. Всички преводачи, заклети към Агенция Интелект носят наказателна отговорност по чл.290, ал.1 и 2 от НК.

Въз основа на горепосочената информация, Агенция Интелект Ви предлага няколко варианта за превод:

 • Официален превод - включва превод от оторизиран преводач + проверка на фактологическите данни
 • Превод с редакция - включва официален превод + допълнителна стилова и езикова редакция
 • Превод с експертна редакция - включва официален превод със стилова редакция + терминологична редакция от консултант
 • Адаптиран превод - включва адаптиране на превода от редактор със съответния матерен език

Ние можем да Ви предложим също така редактиране, експертно редактиране и коригиране на всякакви видове документи, книги, уебсайтове, рекламни материали, дисертации, дипломни и курсови работи и всякакви други текстове, спазвайки стриктно установените стандарти и норми и съобразявайки се изцяло с Вашите изисквания.

Търговска тайна

За целите на настоящата поръчка-договор, за конфиденциална ще се смята всяка информация, направена достояние на Агенция Интелект и свързана с възложената работа или отнасяща се до клиента или негови свързани лица, съвместни дружества, дъщерни дружества, а също така и всяка друга информация, определена като такава преди нейното предоставяне на Агенция Интелект.

Агенция Интелект приема и се съгласява да пази цялата конфиденциална информация с най-голямата поверителност като доверено лице (довереник). Агенция Интелект няма да продава, прехвърля, побликува, разкрива, показва или показва без изричното писмено съгласие на клиента. Агенция Интелект ще пази в тайна конфиденциалната информация по начин, по който би се грижил за опазване на собствената си делова конфиденциална информация. Всички служители на Агенция Интелект, както и всички преводачи имат подписани декларации за конфиденциалност, с които декларират пред фирмата и пред клиентите, че че няма да разпространявам информация от всякакъв характер, до която имат и са имали достъп при изпълнението на поръчки за превод или редакция към Агенция Интелект ООД, както по време на изпълнение на проектите, така и след приключването им.

Конфликт на интереси

Сключването на настоящия договор не ограничава правото на Агенция Интелект да предостави услуги на други лица, при условие, че не противоречи на приложеното законодателство.

В случай на конфликт на Интереси, Агенция Интелект незабавно информира писмено клиента.

Собственост върху материали и авторски права

Агенция Интелект ще запази правото си на собственост и авторски права върху материалите, създадени в следствие изпълнение на Услуги по настоящия договор. Агенция Интелект ООД не носи отговорност за всяка промяна настъпила върху смисъла на текста след финално изпращане на документите по електронен път или предаването им в хартиен вариант.

Други заключителни разпоредби

Спорните въпроси между страните ще бъдат решавани по пътя на преговори, а когато това е невъзможно, спорът ще бъде отнасян пред българския съд.

Настоящата поръчка-договор се състои от 1/една/ страница и се състави на български език по един еднообразен екземпляр за всяка от страните.При тълкуване на тази поръчка-договор се ползва текста на български език, тъй като договора е съставен въз основа на българското законодателство и е предназначен за да действа на територията на Република България.

Списък на държавите-страни, с които България има сключен договор за правна помощ, (Конвенция № 12, Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г.)

АВСТРИЯ, АВСТРАЛИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, АНДОРА, АНТИГУА И БАРБУДА, АРЖЕНТИНА, АРМЕНИЯ, БАРБАДОС, БАХАМИ, БЕЛАРУС, БЕЛГИЯ, БЕЛИЗ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, БОТСВАНА, БРУНЕЙ, БЪЛГАРИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНЕЦУЕЛА, ГЕРМАНИЯ, ГРЕНАДА, ГРУЗИЯ, ГЪРЦИЯ, ДАНИЯ, ДОМИНИКА, ЕКВАДОР, ЕСТОНИЯ, ИЗРАЕЛ, ИНДИЯ, ИРЛАНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, КАЗАХСТАН, КИПЪР, КИТАЙ - САМО ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЙОНИ ХОНГ КОНГ И МАКАО, КОЛУМБИЯ, КОРЕЯ, ЛАТВИЯ, ЛЕСОТО, ЛИБЕРИЯ, ЛИТВА, ЛИХТЕНЩАЙН, ЛЮКСЕМБУРГ, МАВРИЦИЙ, МАКЕДОНИЯ, МАЛАВИ, МАЛТА, МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ, МЕКСИКО, МОЛДОВА, МОНАКО, НАМИБИЯ, НИЮ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ОСТРОВИТЕ КУК, ПАНАМА, ПОЛША, ПОРТУГАЛИЯ, РУМЪНИЯ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, САЛВАДОР, САМОА, САН МАРИНО, САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ, СВАЗИЛЕНД, СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ, СЕЙНТ КИДС И НЕВИС, СЕЙНТ ЛУСИЯ, СЕЙШЕЛИ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, СУРИНАМ, СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, СЪРБИЯ, ТОНГА, ТРИНИДАД И ТОБАГО, ТУРЦИЯ, УКРАЙНА, УНГАРИЯ, ФИДЖИ, ФИНЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ХОНДУРАС, ХЪРВАТИЯ, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, ЧЕРНА ГОРА, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЮЖНА АФРИКА, ЯПОНИЯ, МОЛДОВА, ДАНИЯ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА

Този уеб-сайт е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на Агенция за преводи "Интелект".

Главното условие да използвате този уеб-сайт е да не използвате съдържанието му за каквито и да били комерсиални или не-лични цели (преки или косвени). При тези условия Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, публикувате, лицензирате, продавате или препродавате каквато и да била информация, продукт или услуга, произлезли от този уеб-сайт без писменото съгласие на Агенция за преводи "Интелект". Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:

 • копирате информация от този уеб-сайт използвайки автоматична или ръчна обработка за каквито и да било цели без писменото съгласие на Агенция за преводи "Интелект"
 • използвате средства за ограничаване или предотвратяване достъпа до този уеб-сайт

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Агенция за преводи "Интелект" в никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на този уеб-сайт.

Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, написаното по- горе може да не се отнася за Вас.

ВРЪЗКИ СЪС САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 • Този сайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове които са собственост и се поддържат от трета страна.
 • Агенция за преводи "Интелект"не носи отговорност за съдържанието разпространено чрез който и да е подобен сайт.