Facebook
  • /
  • Езици
  • /
  • Цени за първа езикова група

Цени за първа езикова група

Езици от първа група: английски, немски, френски, италиански, испански и руски език.

Цени за първа езикова група

Езици от първа група: английски, немски, френски, италиански, испански и руски език.

В този раздел можете да видите нашите цени за писмени преводи. Стойностите на останалите услуги са подредени в раздели със съответните описания. Тук ще видите тарифите ни за писмени преводи на езици от първа езикова група.

Единицата за измерване обема на текста е в стандартна преводаческа страница, включваща в себе си 1800 символа с интервалите. Определянето на дължината на съдържанието във всички случаи се извършва на база готовия текст, а не оригиналния.

В случай на много усложнено съдържание (с изобилие от високо специализирана лексика, сложни речеви обороти) е възможно цената да е по-висока поради сложността на превода.

Какви видове поръчки предлагаме?
До 6 преводачески страници се приемат поръчки от типа “експресни”. Бързите са до 15, а от 15 до 35 се таксуват за експресни.

При бързи заявки, надвишаващи 35 листа, периодът за изпълнение може да достигне до 4 раб. дни, като тук всичко зависи от специфичността и сложността на самия материал.

Ако заявката е еднократна и надвишава 50 страници, времето за реализация се договаря допълнително в зависимост от специфичността и сложността на оригиналните материали.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Изходен език Преведен език Тип на поръчката Срок за изпълнение Обикновен превод Специализиран превод
Български език Английски; Немски; Обикновена 4 раб. дни 14 лв. 16.80 лв.
Български език Английски; Немски; Бърза 2 раб. дни 21 лв. 25 лв.
Български език Английски; Немски; Експресна 8 раб. часа 25 лв. 29.50 лв.
Български език Английски; Немски; Супер експрес 4 раб. часа 32 лв. По договаряне
Български език Френски; Испански; Италиански; Руски; Обикновена 4 раб. дни 15 лв. 17.80 лв.
Български език Френски; Испански; Италиански; Руски; Бърза 2 раб. дни 23 лв. 26.20 лв.
Български език Френски; Испански; Италиански; Руски; Експресна 8 раб. часа 27 лв. 34 лв.
Български език Френски; Испански; Италиански; Руски; Супер експрес 4 раб. часа 34 лв. По договаряне

* Цената за превод се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).

* При строго техническа, правна и специфична терминология, е възможно оскъпяване с до 50% от посочените цени.

* Посочените цени са в Български лев без ДДС.

Общ обем на поръчките
Почти винаги се случва в процеса на работа крайният продукт да стане малко по-дълъг от оригиналния или обратно - малко по-къс. В тази връзка бихме искали да знаете, че агенция “Интелект” не носи никаква отговорност за промяна в обема на вече преведения материал.

Тази разлика в дължината на съдържанието се получава поради различията в езиците. Ако една дума на единия език се пише с определен брой символи, то превеждайки я на другия, броят на символите вече може да е различен.

Забележете! В случай, че поетият от агенцията текст впоследствие се окаже, че е значително по-сложен си запазваме правото да уведомим клиента, че съществува вероятност срокът за изпълнение да се удължи, което пък зависи от нуждите на ангажираните с дейността преводачи.