Facebook

Удостоверение за постоянен адрес

Превод и легализация на Удостоверение за постоянен адрес

Удостоверението за постоянен адрес може да извадите от всяка община на територията на България. За да бъде легализиран документът, то той трябва да бъде удостоверен с правоъгълен печат за чужбина.

Всяко лице може да има само един постоянен адрес. При новородено дете постоянният и настоящият адрес са идентични със съответните адреси на родителите му. Когато те имат различни постоянни адреси, избират един от тях за детето си.

Преди да подадете документи за легализация, т.е да бъде поставен Апостил, винаги се консултирайте, дали се изисква такава. България има сключен договор за правна помощ с различни държави и съответно има облекчен режим на легализация.

Удостоверение за постоянен адрес Нужни стъпки

Стъпка 1

Извадете оригинал на удостоверението за постоянен адрес от община по местоживеене.

Стъпка 2

Заверете документа в същата община с правоъгълен печат за чужбина.

Стъпка 3

Донесете документа в някой от нашите офиси, за да бъде преведен или го изпратете сканиран по имейл.

Стъпка 4

Донесете оригинал, ако е изпратен по имейл и изберете вид поръчка за легализацията в Консулски отдел на МВнР.

Стъпка 5

Платете съответните такси за услугата.

Стъпка 6

Вземете готовият документ от удобен за вас офис.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на удостоверение за постоянен адрес от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти