Facebook

Работа в чужбина

При постъпване на работа в чужбина се изискват определени документи, които трябва да бъдат предварително подготвени, преведени и легализирани в България.

Пакетни услуги

Работа в чужбина

При постъпване на работа в чужбина се изискват определени документи, които трябва да бъдат предварително подготвени, преведени и легализирани в България.

Най-накрая сте се решили на тази отговорна стъпка, като намиране на работа в чужбина, но се оказва, че трябва да направите някои неща преди това! Да представите цял списък от необходими документи, които трябва да бъдат легализирани и преведени на езика на работодателя. Не се притеснявайте, нашето бюро ще Ви съдейства. Високо-квалифицираните ни специалисти ще извършат превода и легализацията на нужните свидетелства вместо вас.

Допълнителна инфромация

Какви документи са необходими?

Принципно списъкът от сведения за определена страна може да е специфичен, но като цяло той изглежда в следния вид:

  • удостоверения за раждане, смърт, сключване и разтрогване на брак;
  • паспорти, идентификационни кодове;
  • справка с местата на работа;
  • справка за приходите, извлечение от банката;
  • трудови книжки;
  • препоръчителни писма;
  • образователни удостоверения;
  • медицински свидетелства, справки за съдимост и т.н.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!