Facebook
  • /
  • Езици
  • /
  • Цена за трета езикова група

Цена за трета езикова група

Езици от трета група: нидерландски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски език.

Цена за трета езикова група

Езици от трета група: нидерландски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски език.

Типът на превода и неговата стойност се определят от предназначението на документа, тематичноста, обема, езиковата група и сроковете за изпълнение на проекта. Преобразуването на сложна и дълга техническа документация – коренно различен технологичен процес от обикновения. В третата езикова група са нидерландски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски, като стойността при тях е по-висока от тази при по-задните.Също така има значение какво е количеството на работата, както и необходимите квалификации на всички специалисти, работещи върху задачата.

Под базова стойност се разбира една стандартна страница, равна на големината на ПРЕВЕДЕНИЯ материал, който е 1800 символа с интервалите и 1500 символа без интервалите.

  • Нормалната поръчка обикновено се изпълнява за 5 работни дни, бързата за 2 раб. дни, експресната - 8 раб. часа, а супер-експресната - за 4 раб. часа.
  • Заявка за експресно изпълнение се приема, само когато обемът на оригиналния текст не надвишава 6 страници.
  • Бързите се приемат само със съдържание, чиято големина не надвишава 15 страници. Ако това е необходимо (от 15 до 35 стр.), заявката се таксува на база тарифите за експресно изпълнение.
  • Ако е заявена бърза поръчка, която обаче превишава 35 стр., времето за финализиране на процеса може да достигне и до 4 раб. дни.
  • Общият обем на поръчките може да варира.
  • При извършване на преводи от български, готовото съдържание много често е по-късо или по-дълго от оригиналното, тъй като една и съща дума на различните езици се пише с различен брой букви. С оглед на по-горното, бихме искали да имате предвид, че агенция “Интелект” не поема отговорност относно изменения в дължината на вече готовия материал.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Изходен език Преведен език Тип на поръчката Срок за изпълнение Обикновен превод Специализиран превод
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Литовски; Обикновена 4 раб. дни 27 лв. 32.40 лв.
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Литовски; Бърза 2 раб. дни 38.90 лв. 46.60 лв.
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Литовски; Експресна 8 раб. часа 55.90 лв. 67.10 лв.
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Латвийски; Арабски; Литовски; Супер експрес 4 раб. часа По договаряне По договаряне
Български език Латвийски; Обикновена 4 раб. дни 45 лв. 55 лв.
Български език Латвийски; Бърза 2 раб. дни 55 лв. 75 лв.
Български език Латвийски; Експресна 8 раб. часа 65 лв. 95 лв.
Български език Арабски; Обикновена 4 раб. дни 28 лв. 33.60 лв.
Български език Арабски; Бърза 2 раб. дни 40.30 лв. 48.30 лв.
Български език Арабски; Експресна 8 раб. часа 58 лв. 69.60 лв.

* Цената за превод се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).

* При строго техническа, правна и специфична терминология, е възможно оскъпяване с до 50% от посочените цени.

* Посочените цени са в Български лев без ДДС.

Съществуват случаи, когато по време на работа се оказва, че сложността на текста е по-голяма от първоначално предвидената. В такива случаи, агенция “Интелект” си запазва правото да уведомява своевременно клиента за евентуално удължаване на крайния срок, зависещ от нуждите на изпълнителите.

Когато подробностите около дейността са уговорени и тя бъде стартирана, клиентът се задължава да предостави на агенцията РЕЧНИК (GLOSSARY) с желаните от него тематични термини. Ако такъв евентуално липсва, си запазваме правото да използваме собствена терминология, която преценим, че най-добре пасва на контекста на съдържанието.