Facebook

Цена за трета езикова група

Цени при Цена за трета езикова група

Езици от трета група: нидерландски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски език.

Типът на превода и неговата стойност се определят от предназначението на документа, тематичноста, обема, езиковата група и сроковете за изпълнение на проекта. Преобразуването на сложна и дълга техническа документация – коренно различен технологичен процес от обикновения. В третата езикова група са нидерландски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски, като стойността при тях е по-висока от тази при по-задните.Също така има значение какво е количеството на работата, както и необходимите квалификации на всички специалисти, работещи върху задачата.

Под базова стойност се разбира една стандартна страница, равна на големината на ПРЕВЕДЕНИЯ материал, който е 1800 символа с интервалите и 1500 символа без интервалите.

Изходен език Преведен език Тип на поръчката Срок за изпълнение Обикновен превод Специализиран превод
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Литовски; Обикновена 4 раб. дни 27 лв. 32.40 лв.
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Литовски; Бърза 2 раб. дни 38.90 лв. 46.60 лв.
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Литовски; Експресна 8 раб. часа 55.90 лв. 67.10 лв.
Български език Нидерландски; Шведски; Датски; Молдовски; Латвийски; Арабски; Литовски; Супер експрес 4 раб. часа По договаряне По договаряне
Български език Латвийски; Арабски; Обикновена 4 раб. дни 28 лв. 33.60 лв.
Български език Латвийски; Арабски; Бърза 2 раб. дни 40.30 лв. 48.30 лв.
Български език Латвийски; Арабски; Експресна 8 раб. часа 58 лв. 69.60 лв.

* Посочените цени са в Български лев без ДДС.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

  • Нормалната поръчка обикновено се изпълнява за 5 работни дни, бързата за 2 раб. дни, експресната - 8 раб. часа, а супер-експресната - за 4 раб. часа.
  • Заявка за експресно изпълнение се приема, само когато обемът на оригиналния текст не надвишава 6 страници.
  • Бързите се приемат само със съдържание, чиято големина не надвишава 15 страници. Ако това е необходимо (от 15 до 35 стр.), заявката се таксува на база тарифите за експресно изпълнение.
  • Ако е заявена бърза поръчка, която обаче превишава 35 стр., времето за финализиране на процеса може да достигне и до 4 раб. дни.
  • Общият обем на поръчките може да варира.
  • При извършване на преводи от български, готовото съдържание много често е по-късо или по-дълго от оригиналното, тъй като една и съща дума на различните езици се пише с различен брой букви. С оглед на по-горното, бихме искали да имате предвид, че агенция “Интелект” не поема отговорност относно изменения в дължината на вече готовия материал.

Съществуват случаи, когато по време на работа се оказва, че сложността на текста е по-голяма от първоначално предвидената. В такива случаи, агенция “Интелект” си запазва правото да уведомява своевременно клиента за евентуално удължаване на крайния срок, зависещ от нуждите на изпълнителите.

Когато подробностите около дейността са уговорени и тя бъде стартирана, клиентът се задължава да предостави на агенцията РЕЧНИК (GLOSSARY) с желаните от него тематични термини. Ако такъв евентуално липсва, си запазваме правото да използваме собствена терминология, която преценим, че най-добре пасва на контекста на съдържанието.

Доверени партньори Нашите клиенти