Facebook

Удостоверение за идентичност на имена

Удостоверение за идентичност на имена се издава, за да се докаже, че едно лице има две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена.

Превод и легализация на

Удостоверение за идентичност на имена

Удостоверение за идентичност на имена се издава, за да се докаже, че едно лице има две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена.

За да бъде издадено такова удостоверение, то различните имена на лицето трябва да са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние.

Промяна в имената има, когато лицето е сключило брак, сменило е името си по собствено желание или трета причина. За да нямате проблеми при кандидатстване за работа в чужбина, когато дипломата Ви е с едно име, а актът за раждане с друго, то извадете си удостоверение за идентичност на имената и ще можете да се легитимирате навсякъде без проблеми.

Ние в Агенция „Интелект“ можем да Ви предоставим услуга по превода и легализацията на съответния документ, като имайте предвид, че е необходимо да ни предоставите имената изписани на латиница, както са по документ за самоличност.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Извадете дубликат на документа с правоъгълен печат за чужбина от общината, от която е издаден оригиналът.
2
Стъпка
Превод на дубликата, необходимо е да предоставите имената на латиница по лична карта.
3
Стъпка
Изберете обикновена 7 работни дни, бърза 5 работни дни или експресна 4 работни дни поръчка за заверка на превода и легализация на документа в Областна администрация и Консулски отдел на МВнР. Моля да имате предвид, че ще трябва да се заплати държавна такса според поръчката.
4
Стъпка
Вземете готовия документ от удобен за Вас офис.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!