Facebook

Смъртен акт

Превод и легализация на Смъртен акт

Смъртният акт се съставя от длъжностно лице на база на съобщение за смърт в рамките на два дни след настъпилото събитие. Такъв акт може да бъде издаден само след като медицинско лице е направило становище. Важно е да знаете, че реалният смъртен акт се съхранява в общината по местоживеене на починалото лице, а близките на лицето получават т.нар. препис-извлечение от смъртния акт.
В образеца на смъртния акт има няколко задължителни атрибута и те са, както следва:

  • Населено място на съставяне на акта – в т.ч. община, област
  • Изходящ номер и дата на издаване
  • Време на настъпилата смърт, в характеристика с час, минути, дата, месец, година
  • Място на смъртта – указва се град и населено място, така както и държава
  • Трите имена на починалия
  • Адрес, ЕГН, гражданство, пол и семейно положение
  • Документ, удостоверяващ настъпването на смърт
  • Параметри на длъжностното лице

Издаването на смъртен акт е сравнително бърза процедура. В рамките на десет работни дни след издаването на акта, близките на починалия могат да извадят удостоверение за наследници, за което са необходими издаденият смъртен акт и личната карта на лицето-приносител.

Ние в Агенция “Интелект” ще Ви подсигурим превод и легализация на документа.

Смъртен акт Нужни стъпки

Стъпка 1

Извадете дубликат на документа с правоъгълен печат за чужбина от общината, от която е издаден оригиналът.

Стъпка 2

Превод на дубликата, необходимо е да предоставите имената на латиница по лична карта.

Стъпка 3

Изберете обикновена 7 работни дни, бърза 5 работни дни или експресна 4 работни дни поръчка за заверка на превода и легализация на документа в Областна администрация и Консулски отдел на МВнР. Моля да имате предвид, че ще трябва да се заплати държавна такса според поръчката.

Стъпка 4

Вземете готовия документ от удобен за Вас офис.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на смъртен акт от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти