Facebook

Устни преводи

Устният превод е един от най-специфичните преводачески услуги и зависи от много фактори. Очевидно е, че спецификата на този тип дейност значително се различава от тази на писмените текстове. При...

Нашите услуги

Устни преводи

Устният превод е един от най-специфичните преводачески услуги и зависи от много фактори. Очевидно е, че спецификата на този тип дейност значително се различава от тази на писмените текстове. При първия не може да се търси непозната дума в речника, консултация със справочни материали или колеги, като от компетентното лице се очаква бързина и скорост на реакция. Така, че ключов и решаващ фактор са задълбочените познания на съответния език, професионализъм и езиков опит в разнообразни среди.

Поради голямата специфичност на този тип услуги, трябва предварително да ни запознаете с терминологията, тематиката и условията, при които ще се извършва процесът, за да можем да сме максимално добре подготвени.

Видове преводи

Видове устни преводи

В зависимост от условията те могат да бъдат два вида - последоветелен (консекутивен) и синхронен (симултанен).

Най-разпространеният вид е първият. Консекутивният се извършват в удобен за изпълнителя режим, което осигурява максимална прецизност и пълнота при крайния резултат. Затова този тип превод се използва и е подходящ предимно за събития с малък брой говорители и участници, като бизнес срещи, брифинг и пресконференции, презентации и т.н.

Симултанният се извършва едновременно и паралелно с речта на говорещия. Като правило, при синхронния метод двама изпълнители се сменят на определен период от време. Сложността на този тип транслация изисква не само изключителни умения, но и създаването на специални условия и прилагането на специфично оборудване. Използва се при мероприятия като кръгли маси, симпозиуми, семинари, конференции, презентации, делови преговори и т.н.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!