Facebook

Удостоверение за завършен клас

Удостоверението за завършен клас е документ, удостоверяващ успешно преминаване на цикъл на обучение в един или два срока, с крайна оценка по всеки един от предметите, която е поне равносилна...

Превод и легализация на

Удостоверение за завършен клас

Удостоверението за завършен клас е документ, удостоверяващ успешно преминаване на цикъл на обучение в един или два срока, с крайна оценка по всеки един от предметите, която е поне равносилна на среден(3).

На територията на България е прието издаването на удостоверение за завършен клас след подготвителна група и след първи клас. Разпоредбите приети от МОН гласят, че всеки ученик получава следните дипломи, удостоверяващи приключване на определена степен на обучение:

  • Диплома за начално образование
  • Диплома за основно образование
  • Диплома за средно образование

Нужно е да се отбележи, че всички удостоверения за завършен клас, както и за приключена степен на образование, се водят в съответните регистрационни книги, заедно с централизиран регистър, който Ви позволява да получите електронно копие при въвеждане на идентификатори, налични само и единствено върху оригинала на документа.

В Агенция „Интелект“ сме способни да направим превод и легализация на Вашите документи за успешно завършен клас, както и дипломи за завършена степен на образование, в рамките на един работен ден.

1
Стъпка Изисква се от Вас.
Извадете оригинал на удостоврението със свежи подпис и печат на съответното училище. Направете нотариално заверено копие на документа. За Апостил задължително трябва да приложите и оригинал, който да послужи за справка пред НАЦИД.
2
Стъпка
Документът се входира в НАЦИД, заплащат се държавни такси. Предвидете срок от 3 работни дни - обикновена поръчка, 2 работни дни - бърза поръчка или 1 работен ден - експресна поръчка. Преводът се извършва, докато документът е в Националния център за информация и документация.
3
Стъпка
След като документът е с поставен Апостил се входира в Консулски отдел на МВнР, където сроковете за заверка на подписа на преводача са следните: 4 работни дни - обикновена поръчка; 2 работни дни - бърза поръчка и 1 работен ден - експресна поръчка. Заплащат се държавни такси според вида на поръчката.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!