Facebook

Диплома за основно образование

Превод и легализация на Диплома за основно образование

Диплома за достигната основна степен на образование е документ, който спрямо българското законодателство бива издаден от МОН на всеки успешно преминал минималния праг на изискванията след осми клас. Ако искате да продължите да се обучавате навън след тази степен или при прием в чуждоезикова институция, често се налага извършване на официален превод, с който да бъдат доказани получените оценки и акредитиране на изученото.

Различните области и направленията на професионална реализация трябва да бъдат преведени с гарантирана точност, за да се случи един безпроблемен процес на кандидатсване. Изготвянето на такъв превод е със задължителен характер, с цел признаване достоверността и истинността на съответната диплома. Важно е да подсигурите целия комплект нужни документи в изряден вид пред съответния орган, така че да сте напълно сигурни в успешното изпълнение на процедурата при стартиране на ново обучение, било то в рамките на страната или извън нея. Точният превод на получените резултати след приключване на осмата година от образованието е от първостепенна важност за признаването на тежестта на документа и неговата юридическа стойност.

Диплома за основно образование Нужни стъпки

Стъпка 1

За легализация е необходим оригинал или препис от нотариус. При избор на препис, трябва да носите оригинала за справка.

Стъпка 2

Документът се входира в НАЦИД, за да получи Aпостил. Трябва да предвидите държавна такса. Има три вида поръчки – обикновена (5 работни дни); бърза ( 2 работни дни) и експресна (1 работен ден).

Стъпка 3

Извършва се превод.

Стъпка 4

Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР за заверка подписа на преводача. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна, а именно 4, 2 и 1 работен ден. Заплаща се държавна такса според поръчката.

Стъпка 5

Вземете готовия документ от удобен за Bас офис.

Направете заявка

Изпратете своята заявка за превод и легализация още сега.

Ако се интересувате от легализация на диплома за основно образование от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас на 0700 13 002.

Преводи и легализация

Най-превеждани документи

Нашите предимства Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Нашите предимства Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

Услуги от Агенция за преводи "Интелект" С какво можем да сме Ви полезни?

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

* Тарифирането става на база преведения вече текст, а не на оригинала. В една страница се побират 1800 знака или 1500 символа, ако не броим препинателните знаци и интервалите.

Доверени партньори Нашите клиенти