Facebook

Декларация за дете

Съгласно българските законите, лица под осемнадесет години не могат да излизат извън рамките на РБ, без категоричното потвърждение на единия и другия настойник. В случаите, при които има смърт при...

Превод и легализация на

Декларация за дете

Съгласно българските законите, лица под осемнадесет години не могат да излизат извън рамките на РБ, без категоричното потвърждение на единия и другия настойник. В случаите, при които има смърт при единия от настойниците, то това би трябвало да се установи с препис на смъртен акт. “Декларация за съгласие” или още позната като Пълномощно за дете, придружавано от 1 родител, следва да бъде заверена от настойниците на детето, както и да е заверена в нотариална кантора.

При верифицирането на документа се изисква справка с акта за раждане на лицето. В случаите, когато лице под 18 години се придружава от трето лице, е задължително да се направи заверяване при нотариус и от всеки един родител, като декларацията би могла да бъде или една обща, или отделна за всеки от настойниците.
За да имате валиден и отговарящ на всички изисквания документ, е нужно:

  • Да попълните формуляр на декларацията
  • Да направите заверка на декларацията при нотариално отговорно лице
  • Добра идея е да се завери допълнително копие от декларацията, за да може да се ползва и за други случаи

Митническите власти задържат декларацията за дете:

  • При превод на Пълномощно за съгласие, легализиране на този превод се изисква в случаи, когато страната е част от Хагската конвенция.
1
Стъпка Изисква се от Вас.
Запишете си час при нотариус. Донесете ни вече нотариално заверена декларация, заедно с имената на латиница по документ за самоличност.
2
Стъпка
Документът се входира в МП, дължите държавни такси. Преводът се извършва, докато документът е в МП - 4 работни дни.
3
Стъпка
Следващата стъпка е заверка на подписа на преводача в Консулски отдел на МВнР, изберете срок за изпълнение и предвидете заплащане на държавни такси според вида на поръчката: 4 работни дни - обикновена поръчка; 2 работни дни - бърза поръчка и 1 работен ден - експресна поръчка.

Разберете колко ще струва тази услуга

В Агенция за преводи Интелект работят заклети преводачи от различни преводни сфери,
чрез което гарантираме качество при превода на всеки един специализиран текст.

{{ form.pages }}

Моля, изберете срок и вид на поръчката за легализация

С какво можем да сме Ви полезни?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации,
материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н.

Нашите услуги
Документът подлежи на превод на повече от 27 езика
Документът подлежи на легализация
Документът подлежи на легализация с апостил
Документът подлежи на редакция от наш преводач
Документът подлежи на превод в рамките на 30 минути
Документът подлежи на дистанционен превод
Документът подлежи на легализация в рамките на 1 работен ден
Документът подлежи на доставка до собствен адрес

Какви документи приемаме?

В агенцията имаме голям опит с преобразуването на различни видове дипломи, свидетелства за професионални квалификации, материали от учебни заведения и образователни центрове и т.н. Ако те са издадени в България и трябва да се преработят на чуждия език и легализират с апостил, не се притеснявайте да се обърнете към нас. Ние ще се заемем със задачата, назначавайки по заявката само дипломирани експерти в областта, което гарантира правилността на изпълнението.

Защо да ни се доверите?

Стремежът ни е в придобиването на нови и превръщането им в постоянни и лоялни клиенти, а това може да стане само чрез качествена услуга, индивидуално отношение и гъвкаво ценообразуване. След, като вече над 10 години сме на отрасловия пазар и сме едни от най-успешните, значи успяваме да покрием горните изисквания, така че не се колебайте, а се свържете с нас още сега!