Facebook

Translation from and to greek language

Greek language

Greek language Prices and terms

Translated language Translate to Type of order Terms of completion Standard translation Specific translation
* The translation price shall be calculated based on the translated text and not on the original source-text. 1 translation page is equal to 1800 symbols with spaces (according to the BSS) or 1500 symbols without spaces (according to the BSS)
* При строго техническа, правна и специфична терминология, е възможно оскъпяване с до 50% от посочените цени.
* Посочените цени са в Български лев без ДДС.

Place your inquiry Calculate price

Translations and legalisation

The most translated documents

Trusted partners Our clients