Facebook

Легализация на други документи

Нашите услуги Заверка на чуждестранни документи

Признаването на публични документи в чужбина се осъществява чрез тяхната легализация. Такива документи са издадени от държавни институции.

Под легализация се разбира потвърждение на това, че документите, изходящи от властите на дадена страна или съставени при тяхно участие, съответстват на законодателството на тази държава. Цялата процедура се състои в удостоверяване на поставения върху тях подпис на длъжностно лице и печат от упълномощен правителствен орган, както и сверяване на съдържанието с изискванията на законодателството на страната, която потвърждава тяхната юридическа сила. Ако представяте документа пред държавна институция в чужда държава, почти сигурно е, че ще Ви се наложи легализиране.

Допълнителна информация Видове легализация

Съществуват два основни вида – чрез полагане на печат "Апостил" и удостоверяване от консулство. Изборът на тип във всеки конкретен случай зависи от страната, от която е издаден съответният публичен документ. В случай, че държавата е част от Хагската конвенция, проведена на 5 октомври 1961 г., достатъчно е поставянето на печат "Апостил".

Апостил — специален знак, поставящ се на официални сведения от нетърговски характер, издадени от институции и страни-членки на Хагската конвенция за отмяна изискването за придаване на правна стойност на чуждестранни официални удостоверения.

Консулска легализация — един от способите, използван при външноикономическа дейност. Този тип се прилага при свидетелства, произхождащи от организациите, които не са членки на Хагската конвенция за отмяна на изискването за узаконяване на чуждестранни официални материали.

Направи заявка Изчисли цена

Стъпки и действие

Как протича процесът?

1

Изпращате своята заявка за наши услуги

2

Превод, легализация и печат

3

Получавате своите документи

Допълнителна информация Какви са категориите документи?

Горните варианти, в зависимост от порядъка и необходимостта, в световната практика могат да се разделят на четири категории бланки, а именно:

  • такива, на които задължително им се прилага вторият метод;
  • преминаващи през първия вариант;
  • признавани взаимно в чуждестранни държави, членки в международни споразумения;
  • узаконени от Търговско­промишлената палата.

Гарантираме най-високо качество Защо да се доверите на агенция "Интелект"?

Агенция за преводи "Интелект" е на пазара вече 10 години и е спечелила доверието на много хора, залагайки на качеството на предлаганите услуги и спазването на уговорените срокове. При нас подбора на специалисти е много строг и за това във времето успяхме да създадем екип от висококвалифицирани преводачи, гарантиращи изпълнението на по-горе описаните дейности в уговорените срокове и на професионално ниво, така че не се колебайте повече, а се свържете с нас още сега.

Доверени партньори Нашите клиенти