Преводаческа агенция Интелект Превод и легализация на акт за раждане на страхотни цени

Услуги

Превод и легализация на акт за раждане

Преди да направите поръчка в офисите на „Интелект“, трябва да извадите дубликат на акта си за раждане с валидност 6 месеца от датата на издаване от общината, където сте роден/а.

Един от най-важните документи, удостоверяващ самоличността на непълнолетния гражданин на една страна, това е актът за раждане. Затова съвсем не е чудно, че за излизането зад граница и пребиваването там трябва навреме да се направи точен превод и легализация на документа. В този случай той се явява определящ.

Кога е необходима легализация на акта за раждане

● Това са редица формални процедури за придаване на юридическа сила на съответното свидетелство на територията на друга държава;

● Легализация се изисква почти винаги, когато е нужно да се представи съответното свидетелство на официалните органи на друга държава.

Защо точният превод на акта за раждане е от съществено значение

Точността на дейността е от съществено значение и за това тя трябва да се извършва само в организация, която действа официално. В противен случай, съществува риск материалът да бъде изготвен неправилно, или пък да няма своята правна сила, тъй като фирмата, извършила услугата не е имала това юридическо право.

Вторият момент, на който трябва да се обърне внимание – това е качеството на свършената работа. За всеки материал има собствена форма на оформяне. Нашата компания предлага преводи и оформление върху фирмена бланка на свидетелства, отговарящи на изискванията на държавните структури.

Какво е нужно да направите преди да се обърнете към Агенция „Интелект“

За да можем да започнем работа по възложеното от вас задание е необходимо документът да съдържа:

  • правоъгълен печат за съответната страна, удостоверяващ валидността на положените върху него
  • подпис и печат на длъжностното лице.
Колко ще ми струва

В цената по извършване на услугата са включени абсолютно всички разходи по дейността, включително и държавните такси и таксите на агенцията.

Можете да видите цените и сроковете за изпълнение тук.

Защо да изберете Агенция “Интелект”

Компанията ни вече в продължение на 10 години е на пазара и до момента е помогнала на много чуждоговорящи хора да комуникират помежду си. Езиците, с които работим са от основните езикови групи, а също така си сътрудничим с нужните държавни органи, за да могат материалите, преминаващи през нашата фирма да имат необходимата правна стойност. При нас работят само високо квалифицирани специалисти, което е гаранция за качеството на извършената дейност, така че не се колебайте повече, а се свържете с нас още сега и координаторите ни с радост ще Ви съдействат.

Очакваме Ви!