Преводаческа агенция Интелект Цени за трета езикова група - Prevodite.net

Цени

Трета езикова група

Езици от трета група: холандски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски език.

Типът на превода и неговата стойност се определят от предназначението на документа, тематичноста, обема, езиковата група и сроковете за изпълнение на проекта. Преобразуването на сложна и дълга техническа документация – коренно различен технологичен процес от обикновения. В третата езикова група са холандски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски, като стойността при тях е по-висока от тази при по-задните.Също така има значение какво е количеството на работата, както и необходимите квалификации на всички специалисти, работещи върху задачата.

Под базова стойност се разбира една стандартна страница, равна на големината на ПРЕВЕДЕНИЯ материал, който е 1800 символа с интервалите и 1500 символа без интервалите.

Какви са видовете поръчки

 • Нормалната обикновено се изпълнява за 5 работни дни, бързата за 2 раб. дни, експресната - 8 раб. часа, а суперекспресната - за 4 раб. часа.
 • Заявка за експресно изпълнение се приема, само когато обемът на оригиналния текст не надвишава 6 страници.
 • Бързите се приемат само със съдържание, чиято големина не надвишава 15 страници. Ако това е необходимо (от 15 до 35 стр.), заявката се таксува на база тарифите за експресно изпълнение.
 • Ако е заявена бърза поръчка, която обаче превишава 35 стр., времето за финализиране на процеса може да достигне и до 4 раб. дни.
 • Общият обем на поръчките може да варира.
 • При извършване на преводи от български, готовото съдържание много често е по-късо или по-дълго от оригиналното, тъй като една и съща дума на различните езици се пише с различен брой букви. С оглед на по-горното, бихме искали да имате в предвид, че агенция “Интелект” не поема отговорности относно изменения в дължината на вече готовия материал.

Важни бележки

 1. Съществуват случаи, когато по време на работа се оказва, че сложността на текста е по-голяма от първоначално предвидената. В такива случаи, агенция “Интелект” си запазва правото да уведомява своевременно клиента за евентуално удължаване на крайния срок, зависещ от нуждите на изпълнителите.

 2. Когато подробностите около дейността са уговорени и тя бъде стартирана, клиентът се задължава да предостави на агенцията РЕЧНИК (GLOSSARY) с желаните от него тематични термини. Ако такъв евентуално липсва, си запазваме правото да използваме собствена терминология, която преценим, че най-добре пасва на контекста на съдържанието.

Защо да ни се доверите

Защото ние си вършим работата::

 • КАЧЕСТВЕНО! Най-добрите специалисти правят за вас професионални писмени преводи от трета езикова група, включително и на високо специализирани теми;

 • В СРОК! Ние ще приключим навреме. Приемаме заявки онлайн и превеждаме за вас денонощно;

 • КОНФИДЕНЦИАЛНО! Гарантираме запазване и защита на тайната на потребителските данни, включително и всички видове документи.

ЦЕНИ:
ИЗХОДЕН ЕЗИК ПРЕВЕДЕН ЕЗИК ТИП ПОРЪЧКА ОБИКНОВЕН ПРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОД
Български Холандски Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Български Холандски Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Български Холандски Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Български Холандски Супер експрес По договаряне По договаряне
Холандски Български Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Холандски Български Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Холандски Български Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Холандски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Шведски Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Български Шведски Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Български Шведски Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Български Шведски Супер експрес По договаряне По договаряне
Шведски Български Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Шведски Български Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Шведски Български Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Шведски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Датски Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Български Датски Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Български Датски Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Български Датски Супер експрес По договаряне По договаряне
Датски Български Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Датски Български Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Датски Български Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Датски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Молдовски Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Български Молдовски Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Български Молдовски Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Български Молдовски Супер експрес По договаряне По договаряне
Молдовски Български Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Молдовски Български Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Молдовски Български Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Молдовски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Латвийски Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Български Латвийски Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Български Латвийски Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Български Латвийски Супер експрес По договаряне По договаряне
Латвийски Български Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Латвийски Български Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Латвийски Български Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Латвийски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Арабски Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Български Арабски Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Български Арабски Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Български Арабски Супер експрес По договаряне По договаряне
Арабски Български Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Арабски Български Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Арабски Български Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Арабски Български Супер експрес По договаряне По договаряне

Важно уточнение: Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).