Преводаческа агенция Интелект Цени за втора езикова група - Prevodite.net

Цени

Втора езикова група

Езици от втора група: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, македонски, чешки, словашки, полски, унгарски и португалски език.

Цените на услугата се сформират на базата на множество различни фактори, в зависимост от които крайният продукт може да струва както евтино, така и скъпо. Стандартните са посочени по-долу, но във всеки случай, разходите по извършването на услугата ще варират. Агенция “Интелект” предлага преводи на текстове от втора езикова група. Разбира се, ние се стремим стойността напълно да съответства на особеностите на документа и изискванията на клиента.

От какво зависи цената

Сформирането на крайната стойност зависи от много фактори, но за начало се определя на база готовия материал, а не на оригиналния и на броя листове, като един такъв се състои от 1800 знака с шпациите и 1500 без тях.

На второ място има значение каква е сложността на задачата - специфична терминология, дължина, изискване на допълнителна квалификация.

Какви са видовете поръчки

Постоянно се опитваме да предлагаме гъвкава ценова политика и периодите за изпълнение на поръчките да варират според нуждите на клиента. Поради това предлагаме следните варианти - обичайна (5 раб. дни), бърза (2 раб. дни), експресна (8 раб. часа), супер експр. (4 раб. часа).

Максималният праг за експресни заявки е до 6 преводачески страници. За бързи - до 15, а между 15 и 35, поръчани като бързо изпълнение се таксуват по тарифите за експресните заявки.

При необходимост от изпълнение над 35 страници, времето може да нарасне до 4 раб. дни, което разбира се зависи и от специфичността на съдържанието. При големи обеми от текстове (над 50 страници), времето се договаря според сложността на материала.

Защо обемът на преведения материал варира

Абсолютно винаги общият брой на символите в оригиналния и преведения текст е различен, като понякога последният става или малко по-къс или малко по-дълъг от първия. Това се дължи на факта, че в различните езици количеството на символите в дадена дума не е едно и също.

Изхождайки от по-горното, бихме искали да имате в предвид, че ако желаете предварително да ви бъде определен броят на знаците, то това може да се случи, но не на 100%. Тоест ще Ви дадем ориентировъчни стойности.

Разбира се ще Ви държим в течение на нещата, ако например обемът започне да става много дълъг и т.н.

Защо да изберете нас

Ние изпълняваме така работата си, че привлечените от нас специалисти не само да извършват превод на документи при благоприятни условия, но и да носят отговорност за работата си. Постоянно провеждаме обучения и повишаваме квалификацията им. Така, че избирайки нас, като партньор, получавате:

  • точно спазване на правилния стил;

  • безупречно оформление;

  • няколко степени на проверка;

  • стриктно спазване на всички условия;

  • удобство при сътрудничеството на всички етапи.

ЦЕНИ:
ИЗХОДЕН ЕЗИК ПРЕВЕДЕН ЕЗИК ТИП ПОРЪЧКА ОБИКНОВЕН ПРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОД
Български Гръцки Обикновена 18.00 лв. 21.60 лв.
Български Гръцки Бърза 27.00 лв. 32.40 лв.
Български Гръцки Експресна 32.40 лв. 38.88 лв.
Български Гръцки Супер експрес По договаряне По договаряне
Гръцки Български Обикновена 18.00 лв. 21.60 лв.
Гръцки Български Бърза 27.00 лв. 32.40 лв.
Гръцки Български Експресна 32.40 лв. 38.88 лв.
Гръцки Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Турски Обикновена 18.00 лв. 22.60 лв.
Български Турски Бърза 27.00 лв. 32.40 лв.
Български Турски Експресна 32.40 лв. 38.88 лв.
Български Турски Супер експрес По договаряне По договаряне
Турски Български Обикновена 18.00 лв. 22.60 лв.
Турски Български Бърза 27.00 лв. 32.40 лв.
Турски Български Експресна 32.40 лв. 38.88 лв.
Турски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Сръбски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Сръбски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Сръбски Експресна 32.40 лв. 38.88 лв.
Български Сръбски Супер експрес По договаряне По договаряне
Сръбски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Сръбски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Сръбски Български Експресна 32.40 лв. 38.88 лв.
Сръбски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Хърватски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Хърватски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Хърватски Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Хърватски Супер експрес По договаряне По договаряне
Хърватски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Хърватски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Хърватски Български Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Хърватски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Македонски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Македонски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Македонски Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Македонски Супер експрес По договаряне По договаряне
Македонски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Македонски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Македонски Български Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Македонски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Румънски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Румънски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Румънски Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Румънски Супер експрес По договаряне По договаряне
Румънски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Румънски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Румънски Български Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Румънски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Чешки Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Чешки Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Чешки Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Чешки Супер експрес По договаряне По договаряне
Чешки Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Чешки Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Чешки Български Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Чешки Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Португалски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Португалски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Португалски Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Португалски Супер експрес По договаряне По договаряне
Португалски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Португалски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Португалски Български Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Португалски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Словашки Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Словашки Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Словашки Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Словашки Супер експрес По договаряне По договаряне
Словашки Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Словашки Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Словашки Български Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Словашки Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Полски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Полски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Полски Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Полски Супер експрес По договаряне По договаряне
Полски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Полски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Полски Български Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Полски Български Супер експрес По договаряне По договаряне
Български Унгарски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Унгарски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Унгарски Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Унгарски Супер експрес По договаряне По договаряне
Унгарски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Унгарски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Унгарски Български Експресна 32.40 лв. 38.88 лв.
Унгарски Български Супер експрес По договаряне По договаряне 

Важно уточнение: Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите).