Преводаческа агенция Интелект Преводи от литовски език на български и от български на литовски цени на страница

Превод от литовски език на български и от български на литовски език

Литовският език е един от двата оцелели балтийските езици, заедно с латвийския. Днес литовският език е най-архаичният от всички живи индоевропейски езици. Смята се, че сред най-модерните езици литовският е най-близък до прото-индоевропейски език. "Всеки, който желае да чуе как са говорили индоевропейците, трябва да дойде и да чуе някой литовски селянин" - казва известният френски езиковед Антоан Мейе.

Превод от литовски език на български и от български на литовски език

Езици

При превода от литовски на български или обратно, трябва да се вземат предвид редица особености. Феноменът на литовския език се крие в това, че той по-добре от другите живи индоевропейски езици е съхранил древните си черти, обект на особен интерес за науката. Дори от своя близък роднина — латвийският — във фонетиката и морфологията, той се различава с по-голяма архаичност и някои интонации.

За това е препоръчително, ако имате нужда от преводи на документи, да възложите тази задача на експерти, които са запознати с тънкостите на езика, а ние от агенция “Интелект” разполагаме с такива.

С какви документи работим

Агенцията предлага на своите клиенти преводи на документи от области, като индустрията, медицина, финанси, околна среда, маркетинг, реклама и други. Разбира се темите могат да бъдат и доста разнообразни, като се започне от нотариални, лични и се завърши до пакет от свидетелства, декларации, съдебни решения и т.н. Със значителния си опит и стремеж към усъвършенстване, за повече от 10 години на пазара успяхме да създадем условия, позволяващи ни да изпълняваме поръчки от всякаква сложност и в срок.

Какви са видовете поръчки

В последните години увеличихме доста клиентската си база и започнахме да работим съвместно с много и различни хора, което наложи създаването на няколко вида поръчки, за да можем да сме полезни на всеки от тях индивидуално, съобразявайки се с ангажираността и спешността на изпълнението. Като цяло в повечето случаи сътрудничим с корпоративни клиенти, чиято натовареност и ангажираност е по-голяма и те често имат нужда от бърза реакция от наша страна, така че към момента са налични следните видове заявки към нас:

  • Нормална - 5 раб. дни;

  • Бърза - 2 раб. дни;

  • Експресна - 8 раб. часа;

  • Супер експресна – 4 раб. часа.

ЦЕНИ И СРОКОВЕ:
ИЗХОДЕН ЕЗИК: ПРЕВЕДЕН ЕЗИК: ТИП ПОРЪЧКА: ОБИКНОВЕН ПРЕВОД: СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОД:
Български Литовски Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Български Литовски Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Български Литовски Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Български Литовски Супер експрес По договаряне По договаряне
Литовски Български Обикновена 23.00 лв. 27.60 лв.
Литовски Български Бърза 34.00 лв. 39.60 лв.
Литовски Български Експресна 39.60 лв. 49.60 лв.
Литовски Български Супер експрес По договаряне По договаряне

Също така бихме искали да имате в предвид, че стойността на заявката се сформира на база съставения вече от нас текст, а не на база оригинала. А една служебна страница се състои от 1500 знака текст без интервалите и 1800 знака с интервалите.

Доверете се на агенция “Интелект”

Професионализмът и високата компетентност на служителите в компанията са изцяло на разположение за всяко изискване на клиента, за да може да се получи качествен краен резултат в точно определения срок и с минимални разходи.

Дори съдържанието да е сложно, изпълнено с много специфична терминология, не се притеснявайте. В компанията работят само дипломирани в областта експерти, които ще се справят с всяко предизвикателство и то на нужното ниво, така че не се чудете повече, а заповядайте в някои от регионалните ни офиси и с радост ще ви съдействаме!