Преводаческа агенция Интелект Трета езикова група

Трета езикова група

Агенция „Интелект“ извършва прав и обратен превод на холандски, шведски, датски, молдовски, латвийски и арабски език на текстове с различна тематика.

Трета езикова група

Езици

Превод от холандски език на български и от български на холандски език
Холандският език е плурицентричен език, с особено развитие в различни територии. Северният вариант (в северните приморски земи) е доминиращ и тенденцията е другите да се свеждат до него в по-голяма или по-малка степен. Единственият все още широко разпространен креолски език, базиран на холандския, е африкаанс, един от единадесетте официални езика на Република Южна Африка..
повече
Превод от шведски език на български и от български на шведски език
Шведският език е официален език в Швеция, Финландия. Няма ясни диалектни граници между скандинавските езици, а различията между датски, шведски и книжовен норвежки са толкова малки, че с малко практика и търпение, езиците са взаимно разбираеми, особено в писмен вид. По този начин, в смесена компания, скандинавците просто говорят на собствения си език, а не обща лингва франка.
повече
Превод от датски език на български и от български на датски език
За Датският език е трудно да се каже кога староскандинавският език на викингите се е превърнал в датски, но като най-старата монархия в света Дания може да се гордее с една непрекъсната династия от 54 крале (и в днешно време - кралици), които все повече говорят датски (а някои от тях, уви, долнонемски).
повече
Превод от молдовски език на български и от български на молдовски език
Идеята, че молдовският език е различен от румънския, е силно насърчавано в Молдовската автономна съветска социалистическа република (създадена през 1924 г.). Това включва използване на кирилица за писане. През 1932 г. писмеността е официално променена на латиница и правописът става идентичен със стандартния румънски. Тенденцията е променена през 1938 г., когато писмеността на кирилица отново е обявена за официална.
повече
Превод от латвийски език на български и от български на латвийски език
Латвийският език е един от двата оцелели източни балтийски езици от индоевропейското семейство. За разлика от литовския, латвийският не е запазил много архаични форми. Изследванията показват, че балтийските езици формират отделен клон от другите индоевропейски езици от 10 век преди новата ера. Източните балтийски езици се разделят от западните (или просто от балтийския) около пети век след Христа.
повече
Превод от арабски език на български и от български на арабски език
Арабският език е семитски език и се говори от около 225 000 000 души в Близкия Изток и Северна Африка. Най-ранните запазени текстове на древен северноарабски език датират от към 8 век пр.н.е. и използват южноарабската азбука, писменост, която не е свързана с днешната арабска азбука. Съвременната книжовна форма на арабския се нарича съвременен стандартен арабски език.
повече
Общо: 7