Преводаческа агенция Интелект Преводи от румънски език на български и от български на румънски цени на страница

Превод от румънски език на български и от български на румънски език

Румънският език произлиза от латински, приет в Дакия по време на първите векове сл. Хр. Историята на източнороманския език между 3-ти век и развитието на прарумънския от 10-ти век, когато областта попада под влияние на Византия, е неизвестна. Терминът "румънски" понякога се използва и в по-общ смисъл, който включва четири езика или диалекта: дакорумънски, арумънски, мъгленорумънски и истрорумънски.

Превод от румънски език на български и от български на румънски език

Езици

 

Най-загадъчният език на романската подгрупа на индо-европейските езици, румънският продължава да привлича голямо внимание сред лингвистите-романисти. Уникалноста му до голяма степен е свързана с начина на живот на местното население — власите — и особеностите на римската колонизация на Дакия.

 

Общо в света съществуват около 20 милиона румънци, говорещи съответния език, но техният брой намалява поради общата демографска криза и масова асимилация на местните емигранти. Все пак обаче ако се нуждаете от превод от румънски на български или обратното, обадете ни се.

 

С какви материали работим:

Разделили сме типовете поръчки на два вида: 

 

Обикновен превод: всички общински документации, актове за раждане, за граждански брак, идентичност на имената, за постоянен адрес и др; декларации, служебни бележки; дипломи, академични справки, уверения от учебни заведения и др. 

 

Специализиран превод: в тази група попадат всички текстове, в които фигурира специална терминология като например юридическа документация – договори, пълномощни, учредителни актове, протоколи от общо събрание и др; медицински и фармацефтични документи – епикризи, анамнези, резултати от изследвания, листовки за пациента, лекарствена информация и др; техническа литература – ръководства, инструкции за различни употреби, технически характеристики и др.; икономика и финанси – отчети, баланси на предприятие, декларации, данъчни оценки и др.

 

Какви са видовете поръчки

 

Поради различните изисквания на клиентите ни, създадохме няколко типа поръчки, така че всеки според нуждите си да може да избере тази, която е изгодна за него. Към момента имате на разположение следните видове:

 

  • Нормална - 5 раб. дни;

  • Бърза - 2 раб. дни;

  • Експресна - 8 раб. часа;

  • Супер експресна – 4 раб. часа. 

ЦЕНИ И СРОКОВЕ:
ИЗХОДЕН ЕЗИК: ПРЕВЕДЕН ЕЗИК: ТИП ПОРЪЧКА: ОБИКНОВЕН ПРЕВОД: СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОД:
Български Румънски Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Български Румънски Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Български Румънски Експресна 34.20 лв. 38.88 лв.
Български Румънски Супер експрес По договаряне По договаряне
Румънски Български Обикновена 19.00 лв. 22.60 лв.
Румънски Български Бърза 28.50 лв. 33.90 лв.
Румънски Български Експресна 34.20 лв. 38.38 лв.
Румънски Български Супер експрес По договаряне По договаряне

 

Много важно уточнение!!! Сформирането на цената на заданието се образува на база вече преведения текст, а не на основание оригиналния. Също бихме искали да знаете, че една раб. страница е съставена от 1500 символа съдържание без интервалите и 1800 символа с тях.

Защо да предпочетете нас 

Благодарение на многогодишния ни опит успяхме да се превърнем в истински професионалисти, харесващи работата си и ценящи времето и вниманието на клиентите си. Изхождайки от това, че броя на лоялните ни клиенти постоянно се увеличава заедно с позитивните им отзиви, можем да Ви гарантираме, че ако възложите задачата на нас няма да ви разочароваме и напълно сме сигурни, че ще надминем очакванията ви, така че свържете се с нас още сега.