Преводаческа агенция Интелект Втора езикова група

Втора езикова група

Славянските езици са разделени на три подгрупи: Западнославянски (полски, чешки, словашки, сорбски, кашубски, словински), източнославянски (украински, беларуски, руски и русин) и южнославянски (словенски, хърватски, сръбски, черногорски, босненски, македонски и български).

Втора езикова група

Езици

Превод от гръцки език на български и от български на гръцки език
Гръцкият език е официален език в Гърция, включително в монашеската република в планината Атон. Спада към индоевропейското езиково семейство. Той е най-живият европейски език с най-дълга непрекъсната писмена традиция. Основните етапи са както следва: старогръцки, средновековен или византийски гръцки и съвременен гръцки.
повече
Превод от турски език на български и от български на турски език
Почти 70 милиона души по света говорят турски език. Принадлежи към огузкия клон на тюркските езици. Популярна турска гледна точка е, че има един общ турски език (Türkçe), разделен на основни диалекти (lehçe) като казахски турски (Kazak Türkçesi), узбекски турски (Özbek Türkçesi) и турският на Турция (Türkiye Türkçesi).
повече
Превод от румънски език на български и от български на румънски език
Румънският език произлиза от латински, приет в Дакия по време на първите векове сл. Хр. Историята на източнороманския език между 3-ти век и развитието на прарумънския от 10-ти век, когато областта попада под влияние на Византия, е неизвестна. Терминът "румънски" понякога се използва и в по-общ смисъл, който включва четири езика или диалекта: дакорумънски, арумънски, мъгленорумънски и истрорумънски.
повече
Превод от сръбски език на български и от български на сръбски език
Сръбският език се говори от около осем и половина милиона души в Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора и е официален език в Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина Той спада към западната група южнославянски езици. В основата му са по-младите новощокавски говори на щокавския диалект, наречени източни херцеговски говори (за йекавския изговор) и най-младите новощокавски говори (за екавския изговор).
повече
Превод от хърватски език на български и от български на хърватски език
Хърватският език е много близък до сръбския, босненския и черногорския. Хърватският се развива като литературен език от 15-ти век в много местни варианти и придобива сегашния си вид (с малки разлики) в 19-ти век.
повече
Превод от македонски език на български и от български на македонски език
Македонският език е официалният език на Република Македония, класифициран като южнославянски език. Македонският език е обявен за отделен и различен от българския език на 2 август 1944 г. от Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ).
повече
Общо: 11